1. Lần đầu tiên biết Facebook là năm 2012, vào chơi 1 group mang tên là Hội kế toán, nhưng người ta quản lý cá nhân, ai tư vấn ok họ kích hết —-> Mr group thành lập nên Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam với hơn 337.000 người tham gia hiện nay.

2. Chơi các diễn đàn kế toán từ những năm 2000, hỗ…

More

May be an image of 1 person, sitting and indoorAn awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4RqAn 6QMzYRPEP4s4LQEshZQ6Bx40DD5EIgaWfC5G5LQixNEFZf hRWdy4 zN6aq5ZV ry 7lMXUy7c9tyL ZouBwtWg60RZ6s1A6ICUdO2 qJm1RAn9ltC9 wCT7IwUJcodFBHhRbLYkvfoGweZkoXPe1V1EHIKN qZQDxkIdv01AFtBOginaTV9YyHM 5WgTV0SFOQ10z32oD0llybf3laTMDTZXYpIvS02