Anh chị cho em hỏi chút với ạ
Công ty em cổ đông có chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông khác trong CT.
Hồ sơ cần có: Hợp đồng chuyển nhượng+ Thanh lý+ Tờ khai, ngoài ra CQT yêu cầu cả TK 411 – cái này e ko biết làm
Cty em ở quận Bắc Từ Liêm, anh chị nào làm rồi hướng dẫn giúp em với ah.
Em cảm ơn trước ạ.

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq