Anh/ Chị cho em hỏi là trường hợp bên cty em có đặt cọc mua máy móc thiết bị nhưng vì lý do riêng bên em không mua nữa và có một bên thứ 3 đồng ý mua lại và ba bên thoả thuận bên mua lại sẽ trả lại tiền mà bên em đã đặt cọc theo đơn đề nghị của bên bán thì khi em nhận lại tiền đó sẽ hạch toán như thế nào ạ.

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq