Anh/ chị nào gặp trường hợp dưới đây rồi thì cho e xin ít ý kiến ạ!

Cty xuất hoá đơn cho khách hàng nhưng hoá đơn k được cqt cấp mã. Và trên pm hoá đơn hiển thị nội dung hoá đơn k hợp lệ Và cty đã xuất một hoá đơn khác cho khách hàng và đã được cấp mã cqt.

=> Số tiền bị chênh lệch giữa doanh thu theo hoá đơn viết và hoá đơn khai thuế bằng số tiền hoá đơn k đc cấp mã cqt đó. Thuế yêu cầu giải trình thì nên giải trình ntn cho hợp ạ?

EM CẢM ƠN CÁC Ý KIẾN CHIA SẼ Ý KIẾN Ạ!

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq