Anh chị ơi chỉ giúp em với ạ , thu nhập tính thuế và thuế thu nhập cá nhân khi lên quyết toán ở htkk nó lại khác với số bảng lương ạ. Công thức ở bảng lương thì e kiểm tra đúng rồi ạ.

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4RqAn9ltC9 wCT7IwUJcodFBHhRbLYkvfoGweZkoXPe1V1EHIKN qZQDxkIdv01AFtBOginaTV9YyHM 5WgTV0SFOQ10z32oD0llybf3laTMDTZXYpIvS02