Anh Chị trong group có ai làm KT bên mảng nông nghiệp chăn nuôi trồng trọt cho em hỏi PMKT nào dùng phù hợp để tính giá thành với ạ.

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq