Bên mình là công ty TM DV nhỏ mới thành lập và chứng từ chưang nhiều. Nhờ mọi người tư vấn giúp mình PMKT phù hợp mô hình công ty và giá thành không quá cao. Mình đang dùng thử PM Việt Đà nhưng bị vướng mắc ở nghiệp vụ phân bổ thuế GTGT theo doanh thu, PM không tự hiểu được mà phải làm thêm file excel bổ trợ nên kếtchuyển và bảng CDKT ko đúng. Misa thì chi phí cao quá.

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4RqAn 6QMzYRPEP4s4LQEshZQ6Bx40DD5EIgaWfC5G5LQixNEFZf hRWdy4 zN6aq5ZV ry 7lMXUy7c9tyL ZouBwtWg60RZ6s1A6ICUdO2 qJm1R