Bị đóng mã số thuế có được xuất hóa đơn ko? 2022

Khi Công ty bị đóng mã số thuế có được xuất hóa đơn? Nếu xuất hóa đơn Khi bị cưỡng chế, bị đóng mã số thuế có bị phạt ko? Cách xử lý ra làm sao?

xin trính các văn các độc giả dạng quy định về việc đó:

– Việc DN bị đóng mã số thuế, bị cưỡng chế thì có 1 số lý do như sau:

Chuyển địa điểm kinh dinh ko thông báo với cơ thuế quan lại. Quá thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế, sau 3 lần cơ quan lại thuế gửi thông báo ko thấy phản hồi …

Xem thêm

:

——————————————————————-

1. Bị đóng mã số thuế có được xuất hóa đơn ko?

Theo điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: Việc dùng hóa đơn phạm pháp cụ thể như sau:

“sử dụng hóa đơn phạm pháp là sự sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng,

ko hề giá trị dùng.

– Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

– Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo chỉ dẫn tại Thông tư này, tuy nhiên chưa trả mỹ xong việc thông tin phát hành.

– Hóa đơn ko hề giá trị sử dụng

là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành tuy nhiên tổ chức, cá nhân chủ nghĩa phát hành thông báo ko tiếp con kiến dùng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau sau Khi thông tin phát hành được tổ chức, cá nhân chủ nghĩa phát hành báo mất với cơ quan lại thuế cai quản lý trực tiếp;

hóa đơn của các tổ chức, cá nhân chủ nghĩa đã ngừng sử dụng mã số thuế (

còn gọi là đóng mã số thuế

).”

Kết luận:

– Nếu DN bị đóng mã số thuế, cưỡng chế hóa đơn

-> Mà xuất hóa đơn là sử dụng hóa đơn phi pháp.

Xem thêm:

——————————————————————–

2. dùng hóa đơn phạm pháp bị phạt ra làm sao?

Theo khoản 5 điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 quy định về việc sử phạt đối với hành động vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn, cụ thể như sau:

5. Phạt tiền từ

20.000.000 đồng

đến

50.000.000 đồng

đối với hành động sử dụng hóa đơn phạm pháp (trừ hành động vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này) hoặc hành động dùng phạm pháp hóa đơn (trừ hành động vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này).

– dùng hóa đơn phi pháp, sử dụng phạm pháp hóa đơn và các ngôi trường hợp cụ thể xác định là dùng hóa đơn phi pháp, dùng phi pháp hóa đơn thực hiện nay theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn buôn cung cấp sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ.

Như vậy:

– Mức phạt đối với hành động dùng hóa đơn phạm pháp là: Từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

– Và phải thu hồi lại những hóa đơn đó.

—————————————————————————-

3, Cách xử lý hóa đơn bị cưỡng chế (đóng MST):

Theo Công văn 410/TCT-KK ngày 27/01/2016 của Tổng cục thuế:

2. Về việc áp dụng các biện pháp xử lý hiệu quả đối với hóa đơn dùng trong thời gian cơ thuế quan lại ứng dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế bởi biện pháp thông tin hóa đơn ko hề giá trị dùng.

Trường hợp, người nộp thuế sử dụng hóa đơn trong thời gian cơ quan lại thuế có Quyết định cưỡng chế nợ thuế bởi mẫu mã thông báo hóa đơn ko hề giá trị dùng

là hành động sử dụng hóa đơn phạm pháp

.

– > Cơ quan lại thuế thực hành

truy thu

số thuế phát sinh (nếu có) do sử dụng hóa đơn phạm pháp.

– > Các hóa đơn nêu trên

ko hề giá trị sử dụng

.

– > Đơn vị

buôn cung cấp sản phẩm

mua mặt hàng

bị xử phạt vi phạm hành chính về hành động sử dụng hóa đơn phi pháp

.

– > Đơn vị mua mặt hàng

ko được

kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính phí phù hợp và phải chăng Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

– > Bên buôn cung cấp sản phẩm và bên mua mặt hàng

phải lập biên các độc giả dạng thu hồi

các hóa đơn đã lập sai quy định.

Xem thêm:

Sau Khi Quyết định cưỡng chế nợ thuế ko hề hiệu lực thực thi hiện hành thi hành hoặc bị huỷ bỏ

, qua xác minh cơ quan lại thuế xác định thực tế có phát động và sinh hoạt giải trí mua buôn cung cấp sản phẩm hóa, dịch vụ thì cơ thuế quan lại chỉ dẫn đơn vị buôn cung cấp sản phẩm

xuất hoá đơn

, cứ các hóa đơn này đơn vị buôn cung cấp sản phẩm, mua mặt hàng của Công ty thực hành kê khai thuế theo quy định.

Xem thêm:

3. Về việc kê khai, tính thuế trong thời gian cưỡng chế hóa đơn

– Trường hợp trong thời gian cơ thuế quan lại phát hành Quyết định cưỡng chế nợ thuế bởi mẫu mã thông báo hóa đơn ko hề giá trị dùng ko thuộc ngôi trường hợp ko phải kê khai

theo quy định tại khoản c, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

– > Do đó người nộp thuế

vẫn phải kê khai thuế

theo quy định.

——————————————————————————————–

Trường hợp mua hóa đơn marketing thương mại nhỏ lẻ từng lần:

Theo Công văn 4118/TCT-QLN ngày 23/10/2018 của Tổng cục thuế:

– Công văn số 5936/TCT-QLN ngày 21/12/2016 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn lẻ chỉ dẫn:

“Trường hợp đang ứng dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn ko hề giá trị sử dụng, nếu người nộp thuế

có văn các độc giả dạng đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ

cho từng lô mặt hàng, phạm vi công trình trả mỹ xong để có mối cung cấp tính sổ lương phía công nhân, thanh toán các khoản phí tổn đảm bảo sinh sản kinh dinh được liên tiếp thì Cục Thuế các tỉnh, thành thị trực thuộc trung ương thực hành đấu cho người nộp thuế dùng từng hóa đơn lẻ với điều khiếu nại người nộp thuế có văn các độc giả dạng cam kết thực hành

nộp ngay 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ

được dùng vào ngân sách đất nước.”

Công văn chỉ dẫn trên ko phân biệt buôn cung cấp tài sản, dịch vụ nào thì được phép dùng hóa đơn lẻ và buôn cung cấp tài sản, dịch vụ nào thì ko được phép dùng hóa đơn lẻ, song chỉ ứng dụng cho các đơn vị đảm bảo sản xuất marketing thương mại được liên tiếp.

Đối với các đơn vị đã ngừng sinh sản kinh dinh nay buôn cung cấp tài sản thì Cục Thuế cứ tình hình cụ thể để áp dụng biện pháp xử lý cho ăn nhập, tránh ngôi trường hợp tẩu tán tài sản.

————————————————————————-

Tác_Giả_2 xin chúc các các độc giả làm tốt công việc kế toán tài chính!

– Nếu các các độc giả có nhu muốn muốn tìm hiểu chuyên sâu rộng về thuế, kĩ năng kỹ năng kế toán tài chính, đọc phân tích ít tài chính, kĩ năng quyết toán thuế…

– > Có thể tham dự:

Lớp

tổng hợp thực tiễn.

——————————————————-

Data Bị đóng mã số thuế có được xuất hóa đơn ko? 2021-08-23 11:30:00

#Bị #đóng #mã #số #thuế #có #được #xuất #hóa #đơn #ko