Mẹo Hướng dẫn Biết x + 1 3 1 2 giá trị của x bằng Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-05-16 14:14:14,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Biết x + 1 3 1 2 giá trị của x bằng. You trọn vẹn có thể lại phản hồi ở phía dưới để Mình được tương hỗ.

819

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

– Loại 1: |x| = a

+) Nếu a < 0, thì không tồn tại x thỏa mãn thị hiếu |x| = a, do |x| ≥ 0

+) Nếu a = 0, thì |x| = 0 ⇒ x = 0

+) Nếu a > 0, thì |x| = a ⇒

⇒ Tổng quát: |A| = a, với a là hằng số dương và A là biểu thức chứa x

– Loại 2: |A| = B. với A và B là những biểu thức chứa x

Các bước giải

+) Tìm Đk: B ≥ 0

+) Chia hai trường hợp

TH1: A = B

TH2: A = – B

+) Giải ra x ở từng TH, so sánh Đk và kết luận.

– Loại 3: |A| = |B| hay |A| – |B| = 0 với A, B là những biểu thức chứa x

– Loại 4: |A| + |B| = 0 với A, B là những biểu thức chứa x

Ta tìm x thỏa mãn thị hiếu cả hai Đk

A = 0 và B = 0

Ví dụ 1: Tìm x, biết

Lời giải:

Ví dụ 2: Tìm x, biết

a) |9 – 7x| = 5x – 3

b) 8x – |4x + 1| = x + 2

Lời giải:

b) 8x – |4x + 1| = x + 2  (1)

Nhận xét: bài này chưa tồn tại dạng |A| = B. ta chuyển vế đưa về dạng quen.

(1) ⇒ |4x + 1| = 8x – (x + 2)

  ⇒ |4x + 1| = 7x – 2

Điều kiện:

Ví dụ 3: Tìm x, biết

a) |17x – 5| – |17x + 5| = 0

b) 2|2x – 9| = |3x + 4|

Lời giải:

a) |17x – 5| – |17x + 5| = 0

⇒ |17x – 5| = |17x + 5|

TH1: 17x – 5 = 17x + 5

   17x – 17x = 5 + 5

   0 = 10 vô lý

Suy ra không tồn tại x thỏa mãn thị hiếu

TH2: 17x – 5 = -(17x + 5)

   17x – 5 = -17x – 5

   17x + 17x = – 5 + 5

   34x = 0

   x = 0

Vậy x = 0.

b) 2|2x – 9| = |3x + 4|

Nhận xét: bài này còn có dạng 2|A| = |B|, có thêm thừa số 2 ở bên phía ngoài dấu trị tuyệt đối, ta vẫn thực hiện một cách thường thì theo lý thuyết, chia hai trường hợp.

TH1: 2(2x – 9) = 3x + 4

   4x – 18 = 3x + 4

   4x – 3x = 4 + 18

   x = 22

TH2: 2(2x – 9) = -(3x + 4)

   4x – 18 = -3x – 4

   4x + 3x = -4 + 18

   7x = 14

   x = 14 : 7

   x = 2

Vậy x = 22 và x = 2.

Ví dụ 4: Tìm x thỏa mãn thị hiếu: |x + 3,5| + |x – 4,5| = 0

Lời giải:

Ta có: |x + 3,5| + |x – 4,5| = 0

điều này sẽ không thể xẩy ra đồng thời.

Vậy không tồn tại x thỏa mãn thị hiếu bài toán.

Câu 1. Số hữu tỉ x thỏa mãn thị hiếu |x| =

và x < 0 là:

A. x = ; x = –

B. x = –

C. x =

D. không tồn tại x

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn

Đáp án B

Câu 2. Tìm x, biết |2,5 – x| = 1,5

A. x = 1 và x = 4

C. x = -1 và x = 4

B. x = 1 và x = -4

D. x = 1

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn

Ta có: |2,5 – x| = 1,5

Vì 1,5 > 0 nên ta chia 2 trường hợp

Đáp án A

Câu 3. Tìm được bao nhiêu số x thỏa mãn thị hiếu |1 – x| + |x – 1000| = 0

A. Một số

B. Hai số

C. Ba số

D. Không có số nào

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn

Ta có: |1 – x| + |x – 1000| = 0

. Điều này sẽ không thể đồng thời xẩy ra

Vậy không tồn tại x thỏa mãn thị hiếu yêu cầu bài toán.

Đáp án D

Câu 4. Tìm toàn bộ những giá trị của x thỏa mãn thị hiếu |2x + 8| = |10 – 5x|

A. x = – 6

B. x =

C. cả A và B đúng

D. không tồn tại x

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn

Ta có: |2x + 8| = |10 – 5x|

Đáp án C

Câu 5. Khẳng định nào tại đây đúng về số giá trị của x thỏa mãn thị hiếu:

A. Có 1 giá trị của x

B. Có 2 giá trị của x

C. Không có mức giá trị nào của x

D. Có 3 giá trị của x

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn

Đáp án B

Câu 6. Tìm x, biết:

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn

Vậy không tồn tại x thỏa mãn thị hiếu yêu cầu.

Đáp án D

Câu 7. Số giá trị của x thỏa mãn thị hiếu: |x(x – 4)| = x là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn

Ta có: |x(x – 4)| = x

Điều kiện: x ≥ 0

Vậy x = 0; x = 3 và x = 5 thì thỏa mãn thị hiếu yêu cầu.

Đáp án C

Câu 8. Tìm x, biết: |x2 – 3x| + |(x + 1)(x – 3)| = 0

A. x = 3

B. x = 3; x = -1

C. x = 0

D. x = – 1

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn

Đáp án A

Câu 9. Tìm cặp số (x; y) thỏa mãn thị hiếu: |x – y – 5| + |y + 3| = 0

A. (-3; 2)

B. (3; -2)

C. (2; -3)

D. (-2; 3)

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn

Ta có: |x – y – 5| + |y + 3| = 0

Suy ra

Thay y = – 3 vào x – y – 5 = 0 ta được: x – (-3) – 5 = 0

Suy ra x + 3 = 5 x = 5 – 3 = 2

Vậy (x; y) = (2; – 3).

Đáp án C

Câu 10. Tìm x, biết: |7 – 2x| + 7 = 2x

Hiển thị đáp án

Hướng dẫn

Đáp án D

Xem thêm những dạng bài tập Toán lớp 7 tinh lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt Toán 7 hay khác:

  • Giải bài tập Toán 7
  • Giải SBT Toán 7
  • Top 60 Đề thi Toán 7 (có đáp án)

youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!
  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Toán lớp 7 có khá đầy đủ Lý thuyết và những dạng bài có lời giải rõ ràng được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Đại số 7 và Hình học 7.

Nếu thấy hay, hãy động viên và san sẻ nhé! Các phản hồi không phù thích phù hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Reply
8
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Down Biết x + 1 3 1 2 giá trị của x bằng ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Biết x + 1 3 1 2 giá trị của x bằng tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Tải Biết x + 1 3 1 2 giá trị của x bằng “.

Hỏi đáp vướng mắc về Biết x + 1 3 1 2 giá trị của x bằng

Quý khách trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Biết #giá #trị #của #bằng Biết x + 1 3 1 2 giá trị của x bằng