CẦN GẤP
1. 𝙑𝙞́ 𝙩𝙧𝙞́:
+Nhân viên kế toán Fulltime
2. 𝙏𝙝𝙤̛̀𝙞 𝙜𝙞𝙖𝙣
+ Full time: 8h-17h
3. 𝑳𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒄𝒖̛́𝒏𝒈
+ Fulltime: 6 4170458869741399


CẦN GẤP
1. 𝙑𝙞́ 𝙩𝙧𝙞́:
+Nhân viên kế toán Fulltime
2. 𝙏𝙝𝙤̛̀𝙞 𝙜𝙞𝙖𝙣
+ Full time: 8h-17h
3. 𝑳𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒄𝒖̛́𝒏𝒈
+ Fulltime: 6tr + thưởng
Sản phẩm : Váy đầm nữ
Nghỉ 1b/ tuần
Yêu cầu:
– Laptop làm việc
– 1996-1999 nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận
Địa điểm: Ngoại Giao Đoàn, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm
Liên hệ 0378377766 Hoặc ib cho mình nhé


#GAP1 #𝙑𝙞 #𝙩𝙧𝙞Nhân #viên #kế #toán #Fulltime2 #𝙏𝙝𝙤𝙞 #𝙜𝙞𝙖𝙣 #Full #time #8h17h3 #𝑳𝒖𝒐𝒏𝒈 #𝒄𝒖𝒏𝒈 #Fulltime