Cả nhà ai làm bc26 q2 để hủy hóa đơn giấy, chuyển hđ tt78 cho e hỏi với, e làm báo cáo h đơn bc26, sao chổ ngày lập báo cáo cứ bị đỏ vậy.e cảm ơn ạ!

279238563 2011366292399810 3231952841368120770 n.jpg?stp=dst jpg p526x296& nc cat=107&ccb=1 5& nc sid=5cd70e& nc ohc=s0oXPiKV FgAX8UpE9o& nc ht=scontent.fsgn5 10