Cả nhà cho e hỏi. Công ty e quý 1 có kk 1 hoá đơn giảm tiền nhà. Nhưng giờ bên bán bảo bị sai do xuất giảm theo tt78 phải ghi âm (bản gốc ghi dương) nên giờ xuất thay thế bằng 1 hoá đơn khác vào tt4.22 (q2). Vậy với truong hợp này e cần kk lại q1 ko…

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq