Cả nhà ơi cho e hỏi. Cty bên e là cổ phần. Bên e mở cty con với số vốn đầu tư là 50% cổ phần. Vậy cty con hạch toán độc lập đc k, hay phải hạch toán phụ thuộc vào cty mẹ ạ

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq