Cả nhà ơi e chuẩn bị đi phỏng vấn lm kế toán thuế và thu chi tại c ty vật liệu xd. K biết cần chuẩn bị những gì ah, ai biết cho e xin ý kiến với ah

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq