Các anh chị cho em hỏi, mình nên lưu hoá đơn mua vào gốc kèm bảng kê hoá đơn đầu vào để sau này dễ phục vụ quyết toán thuế.

Hay nên lưu kèm chứng từ thanh toán ạ (phiếu chi, giấy báo nợ)

Anh chị có kinh nghiệm góp ý giúp em với ạ.

Em cảm ơn ad đã duyệt bài.

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq