các anh chị ơi cho em hỏi, bên e là tư vấn các công trình xây dựng , xuất hĐ toàn dựa vào thanh toán (thường là chủ đầu tư thanh toán 90% khối lượng), nên các công trình quyết toán sau tháng 2/2022 e ko biết ghi Hóa đơn 10% hay 8% ạ mặc dù đã nghiệm thu trước đó, giờ ghi 8% thì lại ko đúng gia strij hợp đồng và nghiệm thu trc đó, mà 10% thì ko biết bị phạt chi hok, (biết là nguyên tắc phải xuất đủ theo nghiệm thu nhưng đặc thù của ngành với nhiều lý do nên…), e xin cảm ơn các anh chị ạ?

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq