Các anh chị tư vấn giúp e với ạ. Hoá đơn quý 1 kế toán bên công ty e có xuất 3 hoá đơn đầu ra nhưng chưa gửi lên cơ quan thuế để cấp mã. Nhưng 3 hoá đơn đấy vẫn gửi cho khách để họ kê khai. 3 hoá đơn đấy chỉ là kế toán quên ko cấp mã và kết xuất số tiền trên phần mềm theo hoá đơn đã cấp mã để kê khai tờ 01/GTGT. Bây giờ 3 hoá đơn đấy bên e vẫn muốn sử dụng có đc ko ạ. Và phải xử lý ntn ạ

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq