Các bác cho em hỏi trường hợp này của em có phải nộp phạt không ạ? Và nộp bao nhiêu
1. Ngày 25/11/21 bên em được Thuế chấp nhận đăng kí sử dụng hoá đơn ĐT theo TT78
2. Ngày 9/12/21 bên HĐĐT có chuyển đổi HĐ sang TT78 cho bên em
3. Ngày 11/1/22 em có gửi TK BC26/AC lần 1 (không huỷ hoá đơn cũ)
4. Ngày 25/1/22 em gửi lại TK BC26/AC lần 2 (Có huỷ hoá đơn cũ)
5. Ngày 14/2/22 em mới gửi TB03/AC huỷ hoá đơn cũ

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq