Các bạn cho mình hỏi với ạ. Mình mới nhận được quyết định thanh tra BHXH, vào ngày 28/6 sẽ thanh tra nếu không đóng đủ tiền BHXH đến tháng 6/2022. Nhưng bên mình nợ nhiều tiền quá nên lo không kịp đến ngày 28/6. Liệu có xin được gia hạn thời gian đóng không ạ?

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq