Các bạn kế toán lĩnh vực xây dựng vui lòng cho mình hỏi với,
Trường hợp sửa chữa thi công của hợp đồng chính không đạt yêu cầu, bị trừ tiền. Số tiền giảm trừ được thể hiện trong Phụ lục hợp đồng.
Vậy biên bản nghiệm thu, số tiền giảm trừ do chất lượng thi công kém chưa đạt yêu cầu chiếm 20% tổng giá trị Hợp đồng chính.
Mình viết biên bản nghiệm thu: chỉ nghiệm thu các hạng mục đạt yêu cầu. Kết quả nghiệm thu đạt yêu cầu 80%.
Khi thanh toán, nội dung kê khai hóa đơn: chi trả 50% giá trị hợp đồng…

More

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq