Cách hạch toán chi phí phải trả – Tài khoản 335 theo TT 200 2022

Cách héc tạch toán tài khoản 335 – phí tổn phải trả

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ảnh các khoản phải trả cho product, dịch vụ đã cảm bắt gặp từ người buôn bán hoặc đã cung cấp cho người sử dụng trong kỳ mỏng tuy nhiên thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ giấy tờ, tài liệu kế toán tài chính, được ghi nhận vào hoài sản xuất, kinh dinh của kỳ báo cho biết giải trình.

1. Nguyên tắc kế toán tài chính

a) tài khoản này dùng để phản chiếu các khoản phải trả cho product, dịch vụ đã cảm bắt gặp từ người buôn bán hoặc đã cung cấp cho người sử dụng trong kỳ vắng tuy nhiên thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ giấy tờ, tài liệu kế toán tài chính, được ghi nhận vào uổng sinh sản, marketing thương mại của kỳ bẩm.

trương mục này còn phản chiếu cả các khoản phải trả cho người lao động trong kỳ như phải trả về lương lậu nghỉ ngơi phép và các khoản phí tổn sinh sản, marketing thương mại của kỳ báo cho biết giải trình phải trích trước, như:

– hoài trong thời gian doanh nghiệp ngừng sinh sản theo mùa, vụ có thể xây dựng được plan ngừng sản xuất. Kế toán tiến hành tính trước và hạch toán vào phí sinh sản, kinh dinh trong kỳ những tổn phí sẽ phải chi trong thời gian ngừng sinh sản, marketing thương mại.

– Trích trước phí lãi tiền vay phải trả trong ngôi trường hợp vay trả lãi sau, lãi trái khoán trả sau (Khi trái khoán đáo hạn).

– Trích trước hoài để tạm tính giá vốn product, thành phẩm BDS đã buôn bán.

b) Kế toán phải phân biệt các khoản uổng phải trả (hoặc còn được gọi là uổng trích trước hoặc tổn phí dồn tích) với các khoản ngừa phải trả được đề đạt trên tài khoản 352 để ghi nhận và miêu tả vắng tài chính thích phù hợp với bạn dạng chất của từng khoản mục, cụ thể:

– Các khoản đề phòng phải trả là trách nhiệm nợ ngày nay tuy nhiên thường chưa xác định được thời gian thanh toán cụ thể; Các khoản uổng phải trả là trách nhiệm nợ lúc này vững chắc về thời kì phải thanh toán;

– Các khoản đề phòng phải trả thường được ước tính và có thể chưa xác định được vững chắc số sẽ phải trả (thí dụ khoản tổn phí ngừa BH sản phẩm, product, công trình xây dựng); Các khoản tổn phí phải trả xác định được chắc chắn số sẽ phải trả;

– Trên thưa tài chính, các khoản dự phòng phải trả được miêu tả tách biệt với các khoản phải trả thương nghiệp và phải trả khác trong Khi phí phải trả là một trong những phần của các khoản phải trả thương mại hoặc là phải trả khác.

– Việc hạch toán các khoản chi phí phải trả vào hoài sinh sản, kinh dinh trong kỳ phải thực hiện nay theo nguyên lý ăn nhập giữa doanh thu và hoài nảy sinh trong kỳ. Các khoản phải trả chưa nảy sinh do chưa nhận product, dịch vụ tuy nhiên được tính trước vào tổn phí sinh sản, marketing thương mại kỳ này để BH an toàn Khi nảy sinh thực tiễn ko khiến đột biến cho phí sản xuất, marketing thương mại được phản ánh là đề phòng phải trả.

c) Các khoản trích trước ko được phản ảnh vào trương mục 335 mà được phản ánh là đề phòng phải trả, như:

– hoài sửa sang lớn của những TSCĐ đặc thù do việc tu chỉnh lớn có tính chu kỳ, doanh nghiệp được phép trích trước uổng sang sửa cho năm plan hoặc một số năm tiếp theo;

– đề phòng BH sản phẩm, mặt hàng hoá, công trình xây dựng, tái cơ cấu;

– Các khoản phòng ngừa phải trả khác (quy định trong TK 352).

d) Việc trích trước vào phí sinh sản, kinh dinh trong kỳ phải được tâm tính một cách chặt (lập dự toán phí và được cấp có thẩm quyền duyệt y) và phải có bởi cớ phù hợp và phải chăng, tin tưởng.# về các khoản hoài phải trích trước trong kỳ, để BH an toàn số phí tổn phải trả hạch toán vào tài khoản này ăn nhập với số uổng thực tế phát sinh. Nghiêm cấm việc trích trước vào phí những nội dung ko được tính vào uổng sinh sản, kinh dinh.

đ) Về nguyên lý, các khoản uổng phải trả phải được quyết toán với số chi phí thực tại nảy. Số chênh lệch giữa số trích trước và phí thực tế phải được trả nhập.

e) Việc trích trước tổn phí để tạm tính giá vốn sản phẩm, mặt hàng hoá BDS còn phải tuân thủ thêm các nguyên lý sau:

– Doanh nghiệp chỉ được trích trước vào giá vốn mặt hàng buôn bán đối với các khoản tổn phí đã có trong dự toán đầu tư, xây dựng tuy nhiên chưa có đủ giấy tờ, tài liệu để kiểm nghiệm lượng và phải thuyết minh chi tiết về lý do, nội dung phí tổn trích trước cho từng phạm vi công trình trong kỳ.

– Doanh nghiệp chỉ được trích trước phí tổn để tạm tính giá vốn mặt hàng đẩy ra cho phần mặt hàng hoá BDS đã trả mỹ xong, được xác định là đã buôn bán trong kỳ và đủ tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu.

– Số phí trích trước được tạm tính và số uổng thực tại nảy sinh được ghi nhận vào giá vốn mặt hàng buôn bán phải BH an toàn tương ứng với định mức giá vốn tính theo tổng uổng dự toán của phần mặt hàng hoá BDS được xác định là đã buôn bán (được xác định theo diện tích).

g) Việc xác định uổng lãi vay được vốn hóa phải tuần thủ Chuẩn mực kế toán tài chính “tổn phí đi vay”. Việc vốn hóa lãi vay trong một số ngôi trường hợp cụ thể như sau:

– Đối với khoản vay riêng phục vụ việc xây dựng TSCĐ, BĐSĐT, lãi vay được vốn hóa bao gồm Khi thời kì xây dựng bên dưới 12 tháng;

– Nhà thầu ko vốn hóa lãi vay Khi đi vay để phục vụ việc thi công, xây dựng công trình, tài sản cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, bao gồm ngôi trường hợp đối với khoản vay riêng, vi dụ: Nhà thầy xây lắp vay tiền để thi công xây dựng công trình cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, công ty đóng tàu theo hợp đòng cho chủ tàu…

h) Những khoản chi phí trích trước chưa sử dụng cuối năm phải giải trình trong bạn dạng thuyết minh mỏng tài chính.

2. Kết cấu và nội dung phản chiếu của tài khoản 335 – uổng phải trả

Bên Nợ:

– Các khoản chi trả thực tại phát sinh đã được tính vào hoài phải trả;

– Số chênh lệch về tổn phí phải trả lớn rộng số uổng thực tiễn được ghi giảm tổn phí.

Bên Có:

hoài phải trả dự trù trước và ghi nhận vào chi phí sản xuất, marketing thương mại.

Số dư bên Có:

uổng phải trả đã tính vào hoài sản xuất, marketing thương mại tuy nhiên thực tiễn chưa nảy.

3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao tế tài chính tài chính cốt

a) Trích trước vào phí tổn về lương phía nghỉ ngơi phép của công nhân sản xuất, ghi:

Nợ TK 622 – chi phí lực lượng lao động trực tiếp

Có TK 335 – chi phí phải trả.

b) Khi tính lương lậu nghỉ ngơi phép thực tế phải trả cho công nhân sinh sản, nếu số trích trước lớn rộng số thực tại phải trả, ghi:

Nợ TK 335 – hoài phải trả (số đã trích trước)

Có TK 622- chi phí lực lượng lao động trực tiếp.

c) Trích trước vào phí sinh sản, marketing thương mại số chi tu chỉnh TSCĐ nảy trong kỳ mà ngôi nhà thầu đã thực hành tuy nhiên chưa kiểm nghiệm, xuất hóa đơn, ghi:

Nợ các

, 623, 627, 641, 642

Có TK 335 – tổn phí phải trả.

d) Khi công việc tu tạo TSCĐ trả mỹ xong, bàn trả đưa vào dùng, nếu số trích trước cao rộng tổn phí thực tại nảy, ghi:

Nợ TK 335 – uổng phải trả (số đã trích trước lớn rộng phí tổn nảy sinh)

Có các TK 241, 623, 627, 641, 642.

đ) Trích trước vào tổn phí sản xuất, marketing thương mại những tổn phí dự tính phải chi trong thời gian ngừng việc theo thời vụ, hoặc ngừng việc theo plan, ghi:

Nợ TK 623 – tổn phí dùng máy thi công

Nợ TK 627 – hoài sinh sản chung

Có TK 335 – uổng phải trả.

e) tổn phí thực tại nảy sinh can hệ đến các khoản phí tổn trích trước, ghi:

Nợ các TK 623, 627 (nếu số phát sinh lớn rộng số trích trước)

Nợ TK 335 – phí phải trả (số đã trích trước)

Nợ

– Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các

, 112, 152, 153, 331, 334

Có các TK 623, 627 (nếu số nảy nhỏ rộng số trích trước).

g) Trường hợp lãi vay trả sau, cuối kỳ tính lãi tiền vay phải trả trong kỳ, ghi:

Nợ TK 635 – chi phí tài chính (lãi tiền vay vốn sinh sản, marketing thương mại)

Nợ các TK 627, 241 (lãi vay được vốn hóa)

Có TK 335 – phí tổn phải trả.

h) Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái khoán theo mệnh giá, nếu trả lãi sau (Khi trái phiếu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp phải tính trước tổn phí lãi vay phải trả trong kỳ vào phí sinh sản, marketing thương mại hoặc vốn hoá, ghi:

Nợ các TK 627, 241 (lãi vay được vốn hóa)

Nợ TK 635 – hoài tài chính (nếu lãi vay tính vào hoài tài chính)

Có TK 335 – phí phải trả (phần lãi trái phiếu phải trả trong kỳ).

Cuối kì hạn của trái khoán, doanh nghiệp thanh toán gốc và lãi trái phiếu cho người sử dụng trái phiếu, ghi:

Nợ TK 335 – uổng phải trả (tổng số tiền lãi trái khoán)

Nợ TK 34311 – Mệnh giá

Có các TK 111, 112,…

i) Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái khoán có chiết khấu, nếu trả lãi sau (Khi trái phiếu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp phải tính trước chi phí lãi vay phải trả trong kỳ vào phí tổn sinh sản, kinh dinh hoặc vốn hoá, ghi:

Nợ các TK 627, 241 (lãi vay được vốn hóa)

Nợ TK 635 – chi phí tài chính (nếu lãi vay tính vào chi phí tài chính)

Có TK 335 – hoài phải trả (phần lãi trái khoán phải trả trong kỳ)

Có TK 34312 – Chiết khấu trái phiếu (số phân bổ trong kỳ).

Cuối thời hạn của trái phiếu, doanh nghiệp thanh toán gốc và lãi trái khoán cho người sử dụng trái khoán, ghi:

Nợ TK 335 – tổn phí phải trả (tổng số tiền lãi trái phiếu)

Nợ TK 34311 – Mệnh giá

Có các TK 111, 112,…

k) Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái khoán có phụ trội, nếu trả lãi sau (Khi trái phiếu đáo hạn), từng kỳ doanh nghiệp phải tính trước chi phí lãi vay phải trả trong kỳ vào phí sinh sản, marketing thương mại hoặc vốn hoá, ghi:

Nợ các TK 627, 241 (lãi vay được vốn hóa)

Nợ TK 635 – phí tổn tài chính (nếu lãi vay tính vào phí tổn tài chính)

Có TK 335 – hoài phải trả (phần lãi trái phiếu phải trả trong kỳ).

Cuối hạn của trái phiếu, doanh nghiệp tính sổ gốc và lãi trái phiếu cho người sử dụng trái khoán, ghi:

Nợ TK 335 – phí tổn phải trả (tổng số tiền lãi trái phiếu)

Nợ TK 34311 – Mệnh giá

Có các TK 111, 112,…

l) Đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước Khi chuyển thành công ty cổ phần:

– Đối với các số tiền nợ vay Ngân mặt hàng thương nghiệp và Ngân mặt hàng Phát triển nước ta đã quá hạn tuy nhiên do vì doanh nghiệp bị lỗ, ko hề vốn Nhà nước, ko tính sổ được, doanh nghiệp cổ phần hóa phải làm các thủ tục, giấy tờ đề nghị khoanh nợ, giãn nợ, xoá nợ lãi vay ngôi nhà băng theo quy định của luật pháp hiện nay hành. Khi có quyết định xoá nợ lãi vay, ghi:

Nợ TK 335 – phí phải trả (lãi vay được xoá)

Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (phần lãi vay đã hạch toán vào phí tổn các kỳ trước nay được xoá)

Có TK 635 – tổn phí tài chính (phần lãi vay đã hạch toán vào chi phí tài chính trong kỳ này).

– Trong ngôi trường hợp thời kì tính từ ngày ko hề hạn sử dung ngôi nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần đến thời tự khắc công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên 3 tháng thì doanh nghiệp được tính lãi vay để trả cho các ngôi nhà đầu tư:

+ Ghi nhận lãi vay phải trả, ghi:

Nợ TK 635 – phí tài chính

Có TK 335 – phí phải trả.

+ Khi trả tiền cho các ngôi nhà đầu tư, ghi:

Nợ TK 335 – phí tổn phải trả

Có các TK 111, 112.

m) Kế toán khoản uổng trích trước để tạm tính giá vốn sản phẩm, product BDS được xác định là đã buôn bán.

– Khi trích trước phí tổn để tạm tính giá vốn product BDS đã buôn bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 335 – hoài phải trả.

– Các chi phí đầu tư, xây dựng thực tiễn nảy đã có đủ giấy tờ tài liệu và được kiểm nghiệm được tụ họp để tính tổn phí đầu tư xây dựng BDS, ghi:

Nợ

– uổng sản xuất, kinh dinh dở dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có các tài khoản liên can.

– Khi các khoản tổn phí trích trước đã có đủ giấy tờ, tài liệu chứng minh là đã thực tiễn nảy, kế toán tài chính ghi giảm khoản hoài trích trước và ghi giảm tổn phí sản xuất, kinh dinh dở dang, ghi:

Nợ TK 335- phí tổn phải trả

Có TK 154- tổn phí sản xuất, marketing thương mại dở dang.

– Khi thảy dự án BDS trả mỹ xong, kế toán tài chính phải quyết toán và ghi giảm số dư khoản hoài trích trước còn lại, ghi:

Nợ TK 335- phí tổn phải trả

Có TK 154- hoài sản xuất, kinh dinh dở dang

Có TK 632- Giá vốn mặt hàng buôn bán (phần chênh lệch giữa số hoài trích

trước còn lại cao rộng uổng thực tế nảy sinh).

_____________________________________________

Dữ Liệu Cách hạch toán chi phí phải trả – Tài khoản 335 theo TT 200 2021-09-06 12:37:00

#Cách #hạch #toán #chi #phí #phải #trả #Tai #khoan #theo