Cách hạch toán product – Tài khoản 156 theo Thông tư 200 2022

Cách héc tạch toán trương mục 156 – product Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để đề đạt trị giá hiện nay có và tình hình biến động tăng, giảm các loại vấy hóa của doanh nghiệp bao héc tàm tất cả product tại các kho dính dáng, quầy dính, vấy hoá BDS.
1. Nguyên tắc kế toán tài chính
a) trương mục này dùng để đề đạt trị giá hiện nay có và tình hình biến động tăng, giảm các loại dọc hóa của doanh nghiệp bao héc tàm tất cả dính líu hóa tại các kho quán, quầy dính dấp, dọc hoá BDS. dính dáng hóa là các loại vật tư, sản phẩm do doanh nghiệp mua về với mục đích để buôn bán (marketing thương mại nhỏ lẻ và buôn bán sỉ).
– Trường hợp dính dấp hóa mua về vừa dùng để buôn bán, vừa dùng để sinh sản, kinh dinh ko phân biệt rõ ràng giữa hai mục đích buôn bán lại hoặc để dùng thì vẫn phản chiếu vào tài khoản 156 “dính dấp hóa”.
Trong giao dịch xuất nhập – khẩu ủy thác, tài khoản này chỉ sử dụng tại bên giao ủy thác, cấm dùng tại bên nhận ủy thác (bên nhận giữ hộ). Mua, buôn bán quán hóa can hệ đến các giao tế bởi nước ngoài tệ được thực hiện nay theo quy định tại Điều 69 – chỉ dẫn kế toán tài chính chênh lệch tỷ giá hối đoái.
b) Những ngôi trường hợp sau đây ko phản ảnh vào trương mục 156 “quy product”:
– dính líu hóa nhận buôn bán hộ, nhận giữ hộ cho các doanh nghiệp khác;
– quán hóa mua về dùng cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, kinh dinh (ghi vào các
”, hoặc
”,…).
c) Kế toán nhập, xuất, tồn kho dính dấp hóa trên tài khoản 156 được phản ảnh theo nguyên lý giá gốc quy định trong chuẩn kế toán tài chính “đầu mặt hàng tồn kho”. Giá gốc product mua vào, bao héc tàm tất cả: Giá mua, tổn phí thu mua (chuyên chở, bốc xếp, bảo đảm an toàn dây từ điểm mua về kho doanh nghiệp, tổn phí bảo đảm,…), thuế du nhập, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo đảm an toàn môi ngôi trường (nếu có), thuế GTGT dãy du nhập (nếu ko được khấu trừ). Trường hợp doanh nghiệp mua quy product về để buôn bán lại tuy nhiên vì lý do nào đó cần phải gia công, sơ chế, tân trang, phân loại chọn lọc để làm tăng thêm giá trị hoặc kĩ năng buôn bán của dây hóa thì trị giá vấy mua gồm cả uổng gia công, sơ chế.
– Giá gốc của đầu product mua vào được tính theo từng mối cung cấp nhập và phải theo dõi, đề đạt riêng biệt trị giá mua và phí tổn thu mua quán hóa.
– Để tính giá trị dọc hóa tồn kho, kế toán tài chính có thể ứng dụng một trong các phương pháp sau:
+ Phương pháp nhập trước – xuất trước;
+ Phương pháp thực tiễn chính danh;
+ Phương pháp bình quân gia quyền;
– Một số đơn vị có đặc thù (thí dụ như các đơn vị kinh dinh siêu thị hoặc na ná) có thể ứng dụng chuyên môn xác định giá trị quy mặt hàng tồn kho cuối kỳ theo phương pháp Giá marketing thương mại nhỏ lẻ. Phương pháp này thường được dùng trong ngành buôn bán sỉ để tính giá trị của mặt hàng tồn kho với số lượng lớn các mặt dính dấp thay đổi chóng vánh và có lợi nhuận biên rưa rứa mà chẳng thể sử dụng các phương pháp tính giá gốc khác. Giá gốc mặt hàng tồn kho được xác định bởi phương pháp lấy giá buôn bán của dính dáng tồn kho trừ đi lợi nhuận biên theo tỷ lệ phần trăm phù hợp và phải chăng. Tỷ lệ được dùng có tính đến các mặt dính dáng đó bị hạ giá xuống thấp rộng giá buôn bán ban sơ của nó. Thông thường mỗi bộ phận marketing thương mại nhỏ lẻ sẽ sử dụng một tỷ lệ phần trăm bình quân riêng.
– Chi phí thu mua dính dáng hóa trong kỳ được tính cho dính dấp hóa tiêu thụ trong kỳ và đầu product tồn kho cuối kỳ. Việc tuyển lựa tiêu thức phân bổ tổn phí thu mua dây hóa tuỳ thuộc tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp tuy nhiên phải thực hiện nay theo nguyên lý nhất quán.
d) Trường hợp mua dây hóa được nhận tất nhiên sản phẩm, đầu product, phụ tùng thay thế (dự phòng hư), kế toán tài chính phải xác định và ghi nhận riêng sản phẩm, dính hóa, phụ tùng thay thế theo giá trị phù hợp và phải chăng. Giá trị dính dấp hóa nhập kho là giá đã trừ giá trị sản phẩm, vấy hóa, thiết bị, phụ tùng thay thế.
đ) Kế toán chi tiết quán hóa phải thực hành theo từng kho, từng loại, từng group dính líu hóa.
2. Kết cấu và nội dung phản chiếu của tài khoản 156 – product
Bên Nợ:
– Trị giá mua vào của quy product theo hóa đơn mua đầu mặt hàng (bao héc tàm tất cả các loại thuế ko được trả trả);
– tổn phí thu mua dính dáng hóa;
– Trị giá của product thuê ngoài gia công (gồm giá mua vào và tổn phí gia công);
– Trị giá quy product đã buôn bán bị người sử dụng trả lại;
– Trị giá dính dáng hóa phát hiện nay thừa Khi kiểm kê;
– Kết chuyển giá trị dính dấp hóa tồn kho cuối kỳ (ngôi trường hợp doanh nghiệp kế toán tài chính đầu mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ);
– Trị giá dính dáng hoá BDS mua vào hoặc chuyển từ BDS đầu tư.
Bên Có:
– Trị giá của quy product xuất kho để buôn bán, giao đại lý, giao cho doanh nghiệp phụ thuộc; thuê ngoài gia công, hoặc dùng cho sản xuất, kinh dinh;
– Chi phí thu mua phân bổ cho dính hóa đã buôn bán trong kỳ;
– Chiết khấu thương nghiệp dính dấp mua được hưởng trọn;
– Các khoản giảm giá dính dáng mua được hưởng trọn;
– Trị giá product trả lại cho người buôn bán;
– Trị giá dãy hóa phát hiện nay thiếu Khi kiểm kê;
– Kết chuyển giá trị quy product tồn kho đầu kỳ (ngôi trường hợp doanh nghiệp kế toán tài chính quán tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ);
– Trị giá dính líu hoá BDS đã buôn bán hoặc chuyển thành BDS đầu tư, BDS chủ sở hữu sử dụng hoặc tài sản nhất thiết.
Số dư bên Nợ:
– Trị giá mua vào của vấy hóa tồn kho;
– uổng thu mua của đầu product tồn kho.
trương mục 156 – dọc hóa, có 3 tài khoản cấp 2:
– tài khoản 1561 – Giá mua dính dấp hóa:
phản chiếu trị giá hiện nay có và tình hình biến động của product mua vào và đã nhập kho (tính theo trị giá mua vào);
– tài khoản 1562 – tổn phí thu mua dính líu hóa:
phản ánh hoài thu mua dính dáng hóa phát sinh can dự đến số dính dáng hóa đã nhập kho trong kỳ và tình hình phân bổ uổng thu mua dính dáng hóa hiện nay có trong kỳ cho lượng dính hóa đã buôn bán trong kỳ và tồn kho thực tiễn cuối kỳ (bao gồm tồn trong kho và dọc gửi đi buôn bán, dính gửi đại lý, ký gửi chưa buôn bán tốt). Chi phí thu mua dính dáng hóa hạch toán vào tài khoản này chỉ bao héc tàm tất cả các uổng liên tưởng trực tiếp đến quá trình thu mua product như: phí bảo đảm dính hóa, tiền thuê kho, thuê bến kho bãi,… tổn phí chuyên chở, bốc xếp, bảo đảm an toàn đưa đầu product từ điểm mua về đến kho doanh nghiệp; các khoản ngốn tự nhiên trong định mức nảy trong quá trình thu mua đầu product.
– tài khoản 1567 – vấy hóa BDS:
phản chiếu giá trị hiện nay có và tình hình biến động của các loại mặt hàng hoá BDS của doanh nghiệp. dính líu hoá BDS gồm: Quyền sử dụng đất; ngôi nhà; hoặc ngôi nhà và quyền sử dụng đất; cơ sở hạ tầng mua để buôn bán trong kỳ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại thông thường; Bất động sản đầu tư chuyển thành dính tồn kho Khi chủ sở hữu chính thức phát động triển khai cho mục đích buôn bán.
a) Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 1561 – Giá mua dính dáng hóa
Bên Nợ:
– Trị giá dây hóa mua vào đã nhập kho theo hóa đơn mua quán;
– Thuế nhập vào hoặc thuế tiêu thụ đặc biệt của dính dấp nhập vào hoặc thuế GTGT mặt hàng du nhập, thuế GTGT đầu vào – nếu ko được khấu trừ, tính cho số dãy hóa mua ngoài đã nhập kho;
– Trị giá của đầu product giao gia công, chế biến xong nhập kho, gồm: Giá mua vào và tổn phí gia công chế biến;
– Trị giá quy product nhận vốn góp;
– Trị giá đầu product đã buôn bán bị trả lại nhập kho;
– Trị giá vấy hóa phát hiện nay thừa Khi kiểm kê;
– Kết chuyển trị giá dính hóa tồn kho cuối kỳ (ngôi trường hợp doanh nghiệp hạch toán dính tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
Bên Có:
– Trị giá thực tiễn của quán hóa xuất kho trong kỳ (xuất buôn bán, thảo luận, biếu tặng, xuất giao đại lý, đơn vị hạch toán phụ thuộc, xuất sử dụng nội bộ, xuất góp vốn liên doanh, liên kết);
– Chiết khấu thương mại dây mua được hưởng trọn;
– Các khoản giảm giá dính mua được hưởng trọn;
– Trị giá dính dấp hóa trả lại cho người buôn bán;
– Trị giá dính dấp hóa ngốn hụt, mất mát;
– Kết chuyển trị giá đầu product tồn kho đầu kỳ (ngôi trường hợp doanh nghiệp kế toán tài chính dọc tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
Số dư bên Nợ:
Trị giá dính líu hóa thực tế tồn kho cuối kỳ.
b) Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 1562 – phí tổn thu mua đầu product
Bên Nợ:
hoài thu mua quán hóa thực tiễn phát sinh liên quan lại tới lượng dây hóa mua vào, đã nhập kho trong kỳ.
Bên Có: C
hi phí thu mua dính líu hóa tính cho lượng dính dáng hóa đã tiêu thụ trong kỳ.
Số dư bên Nợ:
phí tổn thu mua dãy hóa còn lại cuối kỳ.
c) Kết cấu và nội dung phản ánh của trương mục 1567 – dính dấp hóa BDS
Bên Nợ:
– Trị giá thực tiễn quy mặt hàng hoá BDS mua về để buôn bán;
– Giá trị còn lại của BDS đầu tư chuyển thành quán tồn kho;
– uổng sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích buôn bán ghi tăng giá gốc mặt hàng hoá BDS chờ buôn bán.
Bên Có:
– Trị giá thực tại quy mặt hàng hoá BDS buôn bán trong kỳ;
– Trị giá thực tế dây hoá BDS chuyển thành BDS đầu tư hoặc chuyển thành tài sản nhất thiết.
Số dư bên Nợ:
Trị giá thực tại dọc hoá BDS còn lại cuối kỳ.
3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao thiệp tài chính tài chính cốt
3.1. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán dính hóa tồn kho theo phương pháp kê khai trực tính.
3.1.1 dãy hóa mua ngoài nhập kho doanh nghiệp, căn cứ hóa đơn, phiếu nhập kho và các chứng từ có liên can:
a) Khi mua quy product, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 156 – quán hóa (1561) (chi tiết quán hóa mua vào và dính dấp hóa dùng như đầu mặt hàng thay thế đề phòng hư hại)
Nợ TK 1534 – Thiết bị, phụ tùng thay thế (giá trị phù hợp và phải chăng)
Nợ
– Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (thuế GTGT đầu vào)
Có các TK 111, 112, 141, 331,… (tổng giá tính sổ).
Nếu thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì trị giá dính líu hóa mua vào cả về thuế GTGT.
b) Khi du nhập dãy hóa:
– Khi du nhập dọc hóa, ghi:
Nợ TK 156 – dọc hóa
Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312) (nếu thuế GTGT đầu vào của dính dấp du nhập ko được khấu trừ)
Có TK 3332- Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
Có TK 3333 – Thuế xuất, du nhập (chi tiết thuế du nhập)
Có TK 33381 – Thuế bảo đảm an toàn môi ngôi trường.
– Nếu thuế GTGT đầu vào của vấy du nhập được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).
– Trường hợp mua dính dáng hóa có trả trước cho người buôn bán một phần bởi nước ngoài tệ thì phần giá trị dính mua ứng với số tiền trả trước được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tại tại thời điểm ứng trước. Phần giá trị dây mua bởi nước ngoài tệ chưa trả được ghi nhận theo tỷ giá giao tế thực tiễn tại thời điểm mua quy mặt hàng.
– Mua dãy bên dưới mẫu mã uỷ thác du nhập thực hiện nay theo quy định ở tài khoản 331 – Phải trả cho người buôn bán.
3.1.2 Trường hợp đã cảm bắt gặp hóa đơn của người buôn bán tuy nhiên đến cuối kỳ kế toán tài chính, quy product chưa về nhập kho thì căn cứ vào hóa đơn, ghi:
Nợ
– dãy mua đang đi đường
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 331,…
– Sang kỳ kế toán tài chính sau, Khi đầu mặt hàng mua đang đi đường về nhập kho, ghi:
Nợ TK 156 – quy product (1561)
Có TK 151 – dọc mua đang đi đường.
3.1.3 Trường hợp khoản chiết khấu thương nghiệp hoặc giảm giá dính dáng buôn bán cảm bắt gặp (bao gồm các khoản tiền phạt vi phạm giao kèo tài chính tài chính về thực chất làm giảm giá trị bên mua phải tính sổ) sau lúc mua quy mặt hàng thì kế toán tài chính phải cứ vào tình hình biến động của đầu product để phân bổ số chiết khấu thương nghiệp, giảm giá dọc buôn bán tốt hưởng trọn dựa trên số dãy còn tồn kho, số đã xuất buôn bán trong kỳ:
Nợ các
, 112, 331,….
Có TK 156 – dãy hóa (nếu dây còn tồn kho)
Có TK 632 – Giá vốn dọc buôn bán (nếu đã tiêu thụ trong kỳ)
Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).
3.1.4 Giá trị của dọc hóa mua ngoài ko đúng quy định, phẩm chất theo hợp đồng tài chính tài chính phải trả lại cho người buôn bán, ghi:
Nợ các TK 111, 112,…
Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
Có TK 156 – dây hóa (1561)
Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).
3.1.5 đề đạt tổn phí thu mua dính dáng hoá, ghi:
Nợ TK 156 – quán hóa (1562)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 141, 331,…
3.1.6. Khi mua dây hóa theo phương thức trả chậm, trả góp, ghi:
Nợ TK 156 – dính dấp hóa (theo giá mua trả tiền ngay)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Nợ TK 242 – Chi phí trả trước phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) Giá mua trả tiền ngay trừ thuế GTGT (nếu được khấu trừ)
Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (tổng giá thanh toán).
Định kỳ, tính vào Chi phí tài chính số lãi mua dính dấp trả chậm, trả góp phải trả, ghi:
Nợ TK 635 – hoài tài chính
Có TK 242 – hoài trả trước.
3.1.7. Khi mua quán hoá BDS về để buôn bán, kế toán tài chính phản ảnh giá mua và các phí tổn can hệ trực tiếp đến việc mua quán hóa Bất Động Sản, ghi:
Nợ TK 1567 – quy mặt hàng hoá BDS (giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Có các TK 111, 112, 331,…
3.1.8. Trường hợp BDS đầu tư chuyển thành vấy tồn kho Khi chủ sở hữu có quyết định tu bổ, cải tạo, nâng cấp để buôn bán:
– Khi có quyết định sửa sang, cải tạo, nâng cấp BDS đầu tư để buôn bán, ghi:
Nợ TK 156 – dây hóa (TK 1567) (giá trị còn lại của Bất Động Sản đầu tư)
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ ((2147) – Số ngốn mòn lũy kế)
Có TK 217 – Bất động sản đầu tư (nguyên giá).
– Khi nảy sinh các Chi phí sửa sang, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích buôn bán, ghi:
Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có các TK 111, 112, 152, 334, 331,…
– Khi chấm dứt tuổi sang sửa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích buôn bán, kết chuyển vơ tổn phí ghi tăng giá trị vấy hóa BDS, ghi:
Nợ TK 156 – vấy hóa (1567)
Có TK 154 – phí tổn sinh sản, kinh dinh dở dang.
3.1.9. Trị giá dọc hóa xuất buôn bán tốt xác định là tiêu thụ, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn dính dáng buôn bán
Có TK 156 – đầu product (1561).
Đồng thời kế toán tài chính phản ánh doanh thu buôn bán vấy:
– Nếu tách ngay được các loại thuế gián thu tại thời điểm ghi nhận doanh thu, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 131,… (tổng giá tính sổ)
Có TK 511 – Doanh thu buôn bán dính dấp và cung cấp dịch vụ
Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp đất nước.
– Nếu ko tách ngay được thuế, kế toán tài chính ghi nhận doanh thu cả về thuế. Định kỳ kế toán tài chính xác định số thuế phải nộp và ghi giảm doanh thu, ghi:
Nợ TK 511 – Doanh thu buôn bán vấy và cung cấp dịch vụ(tổng giá thanh toán)
Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.
3.1.10. Trường hợp thuê ngoài gia công, chế biến dính dấp hóa:
– Khi xuất kho dính hóa đưa đi gia công, chế biến, ghi:
Nợ TK 154 – uổng sinh sản, kinh dinh dở dang
Có TK 156 – product (1561).
– Chi phí gia công, chế biến product, ghi:
Nợ
– hoài sinh sản, marketing thương mại dở dang
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 331,…
– Khi gia công xong nhập lại kho quy product, ghi:
Nợ TK 156 – dọc hóa (1561)
Có TK 154 – hoài sản xuất, kinh dinh dở dang.
3.1.11. Khi xuất kho product gửi cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng hoặc xuất kho cho các đại lý, doanh nghiệp nhận vấy ký gửi,…, ghi:
Nợ TK 157 – dãy gửi đi buôn bán
Có TK 156 – dính hóa (1561).
3.1.12. Khi xuất kho vấy hóa cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp để buôn bán:
– Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp ghi nhận doanh thu, giá vốn, kế toán tài chính ghi nhận giá vốn dính hóa xuất buôn bán, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn vấy buôn bán
Có TK 156 – dính dấp hóa.
song song kế toán tài chính ghi nhận doanh thu buôn bán đầu mặt hàng, cung cấp dịch vụ, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 131,… (tổng giá thanh toán)
Có TK 511 – Doanh thu buôn bán vấy và cung cấp dịch vụ
Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.
– Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc ko được phân cấp ghi nhận doanh thu, giá vốn, kế toán tài chính ghi nhận giá trị dính dáng hóa luân chuyển giữa các khâu trong nội bộ doanh nghiệp là khoản phải thu nội bộ, ghi:
Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ
Có TK 156 – dính dáng hóa
Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp đất nước.
3.1.13. Khi xuất dọc hóa tiêu dùng nội bộ, ghi:
Nợ các TK 641, 642, 241, 211
Có TK 156 – dọc hóa.
3.1.14. Trường hợp doanh nghiệp dùng dọc hóa để biếu tặng, khuyến mại, lăng xê (theo luật pháp về thương mại), Khi xuất đầu product cho mục đích khuyến mại, lăng xê:
a) Trường hợp xuất dính dấp hóa để biếu tặng, khuyến mại, lăng xê miễn giảm, ko tất nhiên các điều khiếu nại khác ví như phải mua sản phẩm, quán hóa…., kế toán tài chính ghi nhận giá trị vấy hóa vào Chi phí buôn bán dính dấp (chi tiết mặt hàng khuyến mại, lăng xê), ghi:
Nợ TK 641- uổng buôn bán đầu mặt hàng
Có TK 156 – quy product (giá vốn).
b) Trường hợp xuất dãy hóa để khuyến mại, lăng xê tuy nhiên quan lại quý khách khứa hàng vấy chỉ được nhận mặt hàng khuyến mại, lăng xê tất nhiên các điều khiếu nại khác ví như phải mua sản phẩm, đầu product (tỉ dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm….) thì kế toán tài chính phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả dãy khuyến mại, giá trị dính dấp khuyến mại được tính vào giá vốn dính dáng buôn bán (ngôi trường hợp này truyền thống giao thiệp là giảm giá dính buôn bán).
– Khi xuất vấy hóa khuyến mại, kế toán tài chính ghi nhận giá trị mặt hàng khuyến mại vào giá vốn vấy buôn bán, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn dính dáng buôn bán (giá thành sản xuất)
Có TK 156 – dọc hóa.
– Ghi nhận doanh thu của vấy khuyến mại trên cơ sở phân bổ số tiền thu được cho cả sản phẩm, product được buôn bán và dọc hóa khuyến mại, lăng xê, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 131…
Có TK 511 – Doanh thu buôn bán dính dáng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).
c) Nếu đầu product biếu tặng cho cán bộ công viên chức được trang trải bởi quỹ khen thưởng, phúc lợi, kế toán tài chính phải ghi nhận doanh thu, giá vốn như giao thiệp buôn bán quán Thông thường, ghi:
– Ghi nhận giá vốn dọc buôn bán đối với giá trị dây hóa dùng để biếu, tặng công viên chức và người cần lao:
Nợ TK 632 – Giá vốn dính dáng buôn bán
Có TK 156 – vấy hóa.
– Ghi nhận doanh thu của dính hóa được trang trải bởi quỹ khen thưởng, phúc lợi, ghi:
Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá tính sổ)
Có TK 511 – Doanh thu buôn bán quán và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).
d) Trường hợp doanh nghiệp là ngôi nhà phân phối phát động và sinh hoạt giải trí thương nghiệp được nhận đầu mặt hàng hoá (ko phải trả tiền) từ ngôi nhà sinh sản để lăng xê, khuyến mại cho quan lại quý khách khứa hàng dãy mua dãy của ngôi nhà sản xuất, ngôi nhà phân phối
– Khi nhận dây của ngôi nhà sản xuất (ko phải trả tiền) dùng để khuyến mại, lăng xê cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ngôi nhà phân phối phải theo dõi chi tiết số lượng dây trong khối mạng lưới server cai quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh thưa tài chính đối với dính dấp cảm bắt gặp và số dính líu đã dùng để khuyến mại cho người sử dụng.
– Khi ko hề chương trình khuyến mại, nếu ko phải trả lại ngôi nhà sản xuất số quy mặt hàng khuyến mại chưa dùng ko hề, kế toán tài chính ghi nhận thu nhập khác là giá trị số đầu mặt hàng khuyến mại ko phải trả lại, ghi:
Nợ TK 156 – quán hoá (theo giá trị phù hợp và phải chăng)
Có TK 711 – Thu nhập khác.
3.1.15. Kế toán trả lương cho người lao động bởi dính dấp hóa
– Kế toán ghi nhận doanh thu, ghi:
Nợ TK 334 – Phải trả người cần lao (tổng giá thanh toán)
Có TK 511 – Doanh thu buôn bán quy mặt hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
Có TK 3335 – Thuế thu nhập cá nhân.
– Ghi nhận giá vốn dính dáng buôn bán đối với giá trị dính dáng hoá dùng để trả lương cho công viên chức và người lao động:
Nợ TK 632 – Giá vốn dính líu buôn bán
Có TK 156 – dính hóa.
3.1.16. đầu mặt hàng hoá đưa đi góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết, ghi:
Nợ các TK 221, 222 (theo giá đánh giá lại)
Nợ TK 811 – phí tổn khác (chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ rộng giá trị ghi sổ của dính dáng hoá)
Có TK 156 – quán hoá
Có TK 711 – Thu nhập khác (chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn rộng giá trị ghi sổ của dãy hoá).
3.1.17. Cuối kỳ, Khi phân bổ hoài thu mua cho dãy hóa được xác định là buôn bán trong kỳ, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn dính dáng buôn bán
Có TK 156 – dây hóa (1562).
3.1.18. Mọi ngôi trường hợp phát hiện nay thừa dính líu hóa bất cứ ở khâu nào trong kinh dinh phải lập biên bạn dạng và tầm nã căn do. Kế toán cứ vào nguyên nhân đã được xác định để xử lý và hạch toán:
– Nếu do lầm lẫn, cân, đo, đong, đếm, quên ghi sổ,… thì điều chỉnh lại sổ kế toán tài chính.
– Nếu dính dấp hoá thừa là thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp khác, thì giá trị dính hoá thừa doanh nghiệp chủ động theo dõi trong khối mạng lưới server cai quản trị và biên chép thông tin trong phần thuyết minh vắng tài chính.
– Nếu chưa xác định được duyên cớ phải chờ xử lý, ghi:
Nợ TK 156 – dây hóa
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381).
– Khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về xử lý dính dáng hoá thừa, ghi:
Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381)
Có các tài khoản can dự.
3.1.19. Mọi ngôi trường hợp phát hiện nay thiếu hụt, mất mát quán hoá ở bất cứ khâu nào trong kinh dinh phải lập biên bạn dạng và truy hỏi duyên do. Kế toán cứ vào quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền theo từng lý do gây ra để xử lý và ghi sổ kế toán tài chính:
– đề đạt giá trị dính hóa thiếu chưa xác định được duyên do, chờ xử lý, ghi:
Nợ
– Phải thu khác (TK 1381- Tài sản thiếu chờ xử lý)
Có TK 156 – dãy hoá.
– Khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, ghi:
Nợ các TK 111, 112,… (nếu do cá nhân chủ nghĩa gây ra phải bồi thường bởi tiền)
Nợ TK 334 – Phải trả người cần lao (do cá nhân gây ra phải trừ vào lương)
Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388) (phải thu bồi trả của người phạm lỗi)
Nợ TK 632 – Giá vốn dính líu buôn bán (phần giá trị ngốn hụt, mất mát còn lại)
Có TK 138 – Phải thu khác (1381).
3.1.20. Trị giá dãy hóa BDS được xác định là buôn bán trong kỳ, căn cứ Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn buôn bán sản phẩm, biên bạn dạng bàn trả dính dấp hóa Bất Động Sản, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn dính dấp buôn bán
Có TK 156 – dính líu hóa (1567 – vấy hóa Bất Động Sản).
Đồng thời kế toán tài chính phản ảnh doanh thu buôn bán quán hóa Bất Động Sản:
Nợ các TK 111, 112, 131,…
Có TK 511 – Doanh thu buôn bán dính và cung cấp dịch vụ (5117)
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).
3.1.21. phản ánh giá vốn dọc hóa ứ đọng chẳng cần dùng Khi nhượng buôn bán, thanh lý, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn quy mặt hàng buôn bán
Có TK 156 – dính hóa.
3.2. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán dính líu tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
a) Đầu kỳ, kế toán tài chính cứ giá trị dây hoá đã kết chuyển cuối kỳ trước kết chuyển trị giá đầu product tồn kho đầu kỳ, ghi:
Nợ TK 611 – Mua đầu mặt hàng
Có TK 156 – dính hóa.
b) Cuối kỳ kế toán tài chính:
– Tiến hành kiểm kê xác định số lượng và giá trị dọc hóa tồn kho cuối kỳ. căn cứ vào tổng trị giá dọc hóa tồn kho cuối kỳ, ghi:
Nợ TK 156 – dây hóa
Có TK 611 – Mua mặt hàng.
– căn cứ vào hiệu quả xác định tổng trị giá dính hóa đã xuất buôn bán, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn quán buôn bán
Có TK 611 – Mua vấy.
_____________________________________________

48

Post Cách hạch toán product – Tài khoản 156 theo Thông tư 200 2021-09-01 17:17:00

#Cách #hạch #toán #mặt hàng #hóa #Tai #khoan #theo #Thông #tư