Cách lập tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/NTNN trên HTKK 2022

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN trên phần mềm HTKK (dành cho trường hợp bên VN khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài), cách nộp tờ khai thuế ngôi nhà thầu qua mạng.

Có 3 cách để nộp tờ khai thuế ngôi nhà thầu đó là: Nộp trực tiếp; nộp qua mạng; kê khai trực tuyến (Hiện tại thường sẽ nộp qua mạng hoặc trực tuyến nhé), cụ thể như sau:

1. Nếu Chi cục thuế chỗ bộ́n nhận những độc giả dạng cứng

-> Các các độc giả cũng có thể tải mẫu tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/NTNN

ban héc tành kèm theo Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính

về tại đây:

————————————————————————-

2. Cách lập tờ khai thuế ngôi nhà thầu trên HTKK rồi nộp qua mạng:

Đăng nhập vào phần mềm HTKK

bởi MST ngôi nhà thầu

(

MST kê khai thay ngôi nhà thầu là MST mà DN lên đăng ký với cơ thuế quan lại)

– Chọn: “

Thuế nhà thầu”

-> “

Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài – 01/NTNN

”:

– Sau Khi chọn xong, màn hình xuất hiện tờ khai như hình dưới;

Cách lập tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/NTNN chi tiết từng chỉ tiêu:

Cột 1: “Nội dung”

– Chỉ tiêu này phản chiếu nội dung tiến đánh việc mà Nhà thầu nước ngoài thực hành theo từng giao kèo thỏa thuận với Bên nước ta. Người nộp thuế khai vào chỉ tiêu này chi tiết các phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, cung ứng dịch vụ của Nhà thầu theo các group ngành nghề tương ứng theo hợp đồng, với các mức tỷ lệ GTGT, tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu… khác nhau.

– Trường hợp Bên nước ta ký hợp đồng với nhiều Nhà thầu nước ngoài hoặc một Nhà thầu nước ngoài tuy nhiên có nhiều hợp đồng Nhà thầu thì kê khai riêng theo từng hợp đồng thầu.

Ví dụ 1

: Doanh nghiệp A tại nước ta ký hợp đồng mua dây chuyền máy móc thiết bị cho Dự án Nhà máy xi măng với Doanh nghiệp B tại nước ngoài. Doanh nghiệp B sẽ thực hành buôn cung cấp máy móc thiết bị và cung cấp dịch vụ chỉ dẫn lắp đặt, giám sát lắp đặt, BH, bảo chăm sóc cho Doanh nghiệp A thì tại cột (1) “Nội dung” của Tờ khai được ghi như sau:

Nội dung

(1)

1. Doanh nghiệp B

– Bán dây chuyền máy móc thiết bị

– Dịch vụ chỉ dẫn lắp đặt, giám sát lắp đặt, BH, bảo chăm sóc

– Trường hợp trong hợp đồng Nhà thầu có các phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh, cung ứng dịch vụ tính thuế theo tỷ lệ GTGT, tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên doanh thu khác nhau thì NNT khai thuế tách riêng giá trị của từng phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh; nếu ko tách riêng được thì khai chung vào một dòng và áp dụng tỷ lệ GTGT, tỷ lệ thuế TNDN cao nhất cho tất thảy giá trị hợp đồng.

Cột 2: “Mã số thuế”

– N

gười nộp thuế ghi mã số thuế của các Nhà thầu nước ngoài thực hiện nay giao kèo Nhà thầu.

Cột 3: “giao kèo số … ngày … tháng …”

– Ghi thông báo về hợp đồng Nhà thầu với từng Nhà thầu nước ngoài, bao héc tàm tất cả: số hợp đồng và ngày, tháng ký hợp đồng giữa Bên nước ta và Nhà thầu.

Cột 4: “Doanh thu chưa bao héc tàm tất cả thuế GTGT”

– Chỉ tiêu này phản ánh số tiền thực thanh toán trong kỳ của Bên nước ta cho Nhà thầu nước ngoài. Số tiền tính sổ được kê khai chi tiết theo từng nội dung công việc trong hợp đồng.

– Trường hợp trong tháng có nhiều lần thanh toán cho cùng một hợp đồng Nhà thầu, số tiền ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số tiền thanh toán trong tháng.

C

ột 5: “Ngày tính sổ”

– Người nộp thuế kê khai vào chỉ tiêu này ngày thanh toán tương ứng với số tiền cho từng phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của từng giao kèo Nhà thầu.

– Trường hợp khai thuế Nhà thầu theo tháng mà trong tháng có nhiều lần tính sổ thì ko kê khai chỉ tiêu này.

Cột 6: “Doanh thu tính thuế GTGT”

– Là tất doanh thu chưa trừ các khoản thuế phải nộp, bao gồm các khoản uổng do Bên nước ta trả thay.

Cách xác định doanh thu tính thuế GTGT đối với một số ngôi trường hợp cụ thể:

– Trường hợp giá trị hợp đồng ko bao héc tàm thuế GTGT phải nộp:

Doanh thu tính thuế GTGT

=

Doanh thu chưa bao héc tàm tất cả thuế GTGT

1 – Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

thí dụ 1

:

Nhà thầu nước ngoài A cung cấp cho Bên nước ta dịch vụ giám sát lượng xây dựng ngôi nhà máy sản xuất xi măng Z, giá giao kèo chưa bao héc tàm tất cả thuế GTGT (tuy nhiên đã bao héc tàm tất cả thuế TNDN) là 300.000 USD. Trong khi, Bên nước ta thu xếp chỗ ở và làm việc cho tư vấn viên cấp dưới cai quản lý của Nhà thầu nước ngoài A với giá trị chưa bao héc tàm tất cả thuế GTGT là 40.000 USD. Theo hợp đồng, Bên nước ta chịu bổn phận trả thuế GTGT thay cho Nhà thầu nước ngoài.

– Việc xác định doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài A như sau:

Doanh thu tính thuế GTGT

=

300.000 + 40.000

=

357.894,73 USD

(1- 5%)

– Trường hợp Nhà thầu nước ngoài giao bớt giá trị hợp đồng (công việc) cho nhà thầu phụ:

=> Doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài ko bao héc tàm tất cả giá trị làm việc do Nhà thầu phụ nước ta hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nay.

thí dụ 2

:

Nhà thầu nước ngoài A ký giao kèo xây dựng ngôi nhà máy sản xuất xi măng Z với Bên nước ta với tổng giá trị giao kèo là 10 triệu USD (giá đã bao héc tàm tất cả thuế GTGT). Theo giao kèo, Nhà thầu nước ngoài A sẽ giao bớt phần giá trị xây lắp (được quy định tại giao kèo ngôi nhà thầu ký với Bên nước ta) cho Nhà thầu phụ nước ta B với giá trị là 01 triệu USD (giá chưa bao héc tàm tất cả thuế GTGT); Trong khi, trong quá trình xây dựng Nhà máy xi măng Z để thực hành giao kèo ngôi nhà thầu, Nhà thầu nước ngoài A mua vật tư nguyên nguyên nhiên liệu (vạch men, xi măng, cát…) thực hành xây lắp và mua các loại product, dịch vụ như thuê xe, hotel cho chuyên gia, mua văn phòng phẩm… phục vụ cho việc thực hiện nay hợp đồng.

– Doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài A trong ngôi trường hợp này được xác định như sau:

=> Doanh thu tính thuế GTGT = 10 triệu USD – 1 triệu USD = 9 triệu USD

– Doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài A ko được trừ các khoản vật tư nguyên vật liệu, product, dịch vụ như thuê xe, thuê hotel cho chuyên gia, mua văn phòng phẩm…

———————————————————————————

Chi tiết xem thêm

:

—————————————————————-

Cột 7: “Tỷ lệ % thuế GTGT trên doanh thu”

Người nộp thuế xác định tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu tính thuế đối với phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại do Nhà thầu nước ngoài thực hành theo hợp đồng và ghi vào chỉ tiêu này.

– Tỷ lệ (%) GTGT được quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính và được xác định cho từng ngành nghề cụ thể như sau:

STT

Ngành kinh dinh

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT

1

Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo đảm; xây dựng, lắp đặt ko bao thầu nguyên nguyên nhiên liệu, máy móc, thiết bị

5

2

sinh sản, chuyên chở, dịch vụ có gắn kèm với product; xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên nguyên nhiên liệu, máy móc, thiết bị

3

3

Hoạt động marketing thương mại khác

2

Cột 8: “Thuế GTGT phả nộp”

Chỉ tiêu này phản ánh tiền thuế GTGT phải nộp của ngôi nhà thầu nước ngoài trong kỳ tính thuế.

Thuế GTGT phát sinh trong kỳ được tính theo công thức:

Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu tính thuế Giá trị gia tăng

x

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu

Chỉ tiêu (8)

=

Chỉ tiêu (6)

x

Chỉ tiêu (7)

Cột 9: “Doanh thu tính thuế TNDN”

– Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu đã bao héc tàm tất cả vơ các khoản thuế và chi phí khác do bên VN trả thay trừ thuế GTGT.

Cách xác định doanh thu tính thuế TNDN đối với một số ngôi trường hợp cụ thể:

– Trường hợp DT nhận ra ko bao héc tàm thuế TNDN phải nộp:

Doanh thu tính thuế TNDN

=

Doanh thu ko bao héc tàm tất cả thuế TNDN

1 – Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

tỉ dụ 3

: Nhà thầu nước ngoài A cung cấp cho Bên nước ta dịch vụ giám sát lượng xây dựng ngôi nhà máy sản xuất xi măng Z, giá hợp đồng chưa bao héc tàm tất cả thuế GTGT, thuế TNDN là 285.000 USD. Trong khi, Bên nước ta thu xếp chỗ ở và làm việc cho viên chức cai quản lý của Nhà thầu nước ngoài với giá trị là 38.000 USD (chưa bao héc tàm tất cả thuế GTGT, TNDN). Theo hợp đồng, Bên nước ta chịu trách nhiệm trả thuế TNDN, thuế GTGT thay cho ngôi nhà thầu nước ngoài. Việc xác định số thuế TNDN ngôi nhà thầu nước ngoài phải nộp như sau:

Xác định doanh thu tính thuế:

Doanh thu tính thuế TNDN

=

285.000 + 38.000

=

340.000 USD

(1- 5%)

Chi tiết 1 số ngôi trường hợp khác các các độc giả nhấn vào đường link:

“Cách tính thuế ngôi nhà thầu nước ngoài”

bên trên nhé

——————————————————————————

Cột 10: “Tỷ lệ thuế TNDN”

– Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu được quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ tài chính và được xác định cho từng ngành nghề, cụ thể như sau:

STT

Ngành kinh dinh

Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

1

thương nghiệp: phân phối, cung cấp product, vật liệu, vật tư, máy móc, thiết bị; phân phối, cung cấp product, nguyên nhiên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn kèm với dịch vụ tại nước ta cả về cung cấp product theo mẫu mã xuất nhập vào tại chỗ (trừ ngôi trường hợp gia công product cho tổ chức, cá nhân nước ngoài); cung cấp product theo điều khiếu nại giao mặt hàng của Các điều khoản thương mại quốc tế – Incoterms

1

2

Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo đảm, thuê giàn khoan

5

Riêng:

– Dịch vụ cai quản lý ngôi nhà mặt hàng, hotel, casino;

10

– Dịch vụ tài chính phái sinh

2

3

Cho thuê máy cất cánh, động cơ tàu cất cánh, phụ tùng máy cất cánh, tàu biển

2

4

Xây dựng, lắp đặt có bao thầu hoặc ko bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị

2

5

Hoạt động Sản xuất, kinh dinh khác, vận tải (bao héc tàm tất cả vận chuyển đường biển, vận chuyển mặt hàng ko)

2

6

Chuyển nhượng chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi

,

tái bảo đảm ra nước ngoài, hoả hồng nhượng tái bảo đảm

0,1

7

Lãi tiền vay

5

8

Thu nhập các độc giả dạng quyền

10

Cột 11: “Số thuế được miễn giảm theo hiệp nghị”

– Chỉ tiêu này phản ảnh số thuế được miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã thỏa thuận giữa nước ta và Quốc gia/vùng cương vực mà Nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng cư trú.

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định thì Bên nước ta ký hợp đồng gửi cho cơ quan lại thuế Hồ sơ thông báo thuộc diện miễn thuế, giảm thuế theo hiệp nghị trong hạn vận 15 ngày trước hạn vận khai thuế. Trường hợp năm trước đó đã thông báo thuộc diện miễn, giảm thuế theo hiệp nghị thì các năm tiếp theo chỉ cần thông báo các các độc giả dạng chụo giao kèo tài chính tài chính mới thỏa thuận với các tổ chức, cá nhân tại nước ta và nước ngoài (nếu có) có công nhận của người nộp thuế.

Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ko thuộc diện miễn thuế, giảm thuế theo hiệp nghị tránh đánh thuế hai lần thì ko kê khai vào chỉ tiêu này.

Cột 12: “Thuế TNDN phải nộp”

Chỉ tiêu này xác định thuế TNDN phải nộp của Nhà thầu nước ngoài trong kỳ tính thuế.

Thuế TNDN phải nộp trong kỳ được xác định theo làm thức:

Số thuế TNDN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNDN

x

Tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế

Chỉ tiêu (12)

=

Chỉ tiêu (09)

x

Chỉ tiêu (10)

Chỉ tiêu (11)

———————————————————————————————

=> Sau Khi kê khai xong các chỉ tiêu: Các các độc giả nhập vào Dòng Tổng cộng ở 2 cột số 8 và 12 -> Để phần mềm HTKK tổng hợp số tiền thuế ngôi nhà thầu phải nộp.

-> Tiếp đó các các độc giả kết xuất XML để nộp qua mạng. (

Cách nộp: Bấm vào đường link ”

Cách kê khai thuế ngôi nhà thầu qua mạng

” bên dưới)

————————————————————————————–

3. Cách lập tờ khai thuế ngôi nhà thầu trực tuyến.

– Cách này là cách tiện nhất vì các các các độc giả sẽ làm ko hề trên website: nhantokhai.gdt.gov.vn (mà chẳng cần làm Tờ khai trên HTKK).

Chi tiết về cách kê khai trực tuyến,

cách

nộp tờ khai thuế ngôi nhà thầu qua mạng, cách đăng ký MST ngôi nhà thầu nước ngoài

… tại đây:

Xem thêm:

Tác_Giả_2 xin chúc các các độc giả thành công!

Scr Cách lập tờ khai thuế nhà thầu mẫu 01/NTNN trên HTKK 2021-08-24 13:25:00

#Cach #lâp #tơ #khai #thuê #nha #thâu #mâu #01NTNN #trên #HTKK