Chào cả nhà, công ty mình thành lập tháng 5/2022 tại quận 2, mình đã mua chữ ký số, hóa đơn điện tử và đăng ký thuế điện tử xong. Giờ sếp mình muốn chuyển địa điểm kinh doanh sang Gò vấp. Cho mình hỏi mình cần làm những thủ tục nào bên thuế? Cảm ơn cả nhà

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4RqAn 6QMzYRPEP4s4LQEshZQ6Bx40DD5EIgaWfC5G5LQixNEFZf hRWdy4 zN6aq5ZV ry 7lMXUy7c9tyL ZouBwtWg60RZ6s1A6ICUdO2 qJm1R