Chào các Anh Chị kế toán ạ.
Em nhận được Thông báo của Cục thuế Về việc sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN theo NĐ 123/2020/NĐ-CP.
Em đã hủy chứng từ giấy rồi. Nhưng em có thắc mắc chỗ Thời điểm lập chứng từ, từ trước đến nay khi Cá nhân NLĐ/Thuê khoán cần cung cấp Chứng từ khấu trừ thuế…

More

292752274 3270944899901292 7354184193252411480 n.jpg?stp=cp0 dst jpg e15 q65 s240x240& nc cat=105&ccb=1 7& nc sid=5bac3a&efg=eyJpIjoiYiJ9& nc ohc=tlAWAbYQQu4AX9SjVxy& nc ht=scontent.fsgn13 2An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq