Chế độ tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp 2022

Quy định về thủ tục hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, dưỡng sức, phục sức khỏe của Bảo hiểm xã hội, điều kiện, mức hưởng, thời điểm hưởng theo luật lao động mới nhất.

CHẾ ĐỘ TAI NẠN lao động – BỆNH công việc và nghề nghiệp, DƯỠNG SỨC, hồi sinh SỨC KHỎE.

1. Điều khiếu nại hưởng chế độ tai nạn , bệnh nghề nghiệp:

a. Tai nạn lao động:

– Tại điểm làm việc và trong giờ làm việc.

– Ngoài điểm làm việc hoặc ngoài giờ làm việc Khi thực hiện nay công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

– Trên tuyến đường đi và về từ điểm ở đến điểm làm việc trong tầm chừng thời kì và tuyến đường phù hợp và phải chăng.

b. Bệnh nghề:

– Bị bệnh thuộc danh mục bệnh công việc và nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ LĐTB XH phát hành Khi làm việc trong môi ngôi trường hoặc nghề có tác nhân độc hại.

c. Mức suy giảm kĩ năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn cần lao hoặc bệnh.

Giám định mức suy giảm kĩ năng lao động:

– Sau Khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định.

– Sau Khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định.

– Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề.

– Bị tai nạn lao động nhiều lần.

– Bị nhiều bệnh công việc và nghề nghiệp.

2. Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

– Sổ bảo đảm từng lớp.

. (

Ban héc tành kèm theo Quyết định 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014

)

– Biên bạn dạng điều tra tai nạn cần lao.

– Giấy ra viện (bạn dạng chính hoặc bạn dạng sao) sau sau Khi điều trị thương tật tai nạn cần lao ổn định đối với ngôi trường hợp điều trị nội trú hoặc giấy má thăm khám xét, điều trị thương tật ban sơ đối với ngôi trường hợp điều trị nước ngoài trú.

– Biên bạn dạng thẩm định mức suy giảm kĩ năng cần lao của Hội đồng Giám định y học tập.

Nếu bị tai nạn liên lạc

được xác định là tai nạn cần lao thì có thêm một trong các giấy tờ sau:

– Biên bạn dạng thăm khám xét nghiệm hiện nay ngôi trường, lược đồ hiện nay ngôi trường vụ tai nạn giao thông (bạn dạng sao).

– Biên bạn dạng tai nạn liên lạc của cơ quan lại công an hoặc cơ quan lại điều tra hình sự quân đội (bạn dạng sao).

3. Mức hưởng trọn chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

Kể từ ngày 1/5/2013 theo điều 145 của Bộ luật lao động – Luật số 10/2012/QH13:

– NLĐ bị tai nạn cần lao, bệnh công việc và nghề nghiệp mà ko do lỗi của NLĐ và bị suy giảm kĩ năng cần lao từ 5% trở lên thì được người sử dụng cần lao đền bù với mức như sau:

a) Ít nhất

= 1,5

tháng lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm từ

5,0% đến 10%

kĩ năng cần lao; sau đó cứ

tăng 1,0%

được cộng thêm 0,4 tháng lương theo hợp đồng cần lao nếu bị suy giảm kĩ năng cần lao từ

11% đến 80%;

b) chí ít 30 tháng lương theo hợp đồng cần lao cho NLĐ bị suy giảm kĩ năng cần lao từ

81% trở lên

hoặc cho thân nhân NLĐ bị chết do tai nạn lao động.

– Nếu do lỗi của NLĐ thì cũng được trợ cấp một khoản tiền chí ít bởi 40% mức quy định trên.

Việc chi trả có thể thực hiện nay một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên.

– Trợ cấp một lần:

Người lao động bị suy giảm kĩ năng cần lao từ 5% đến 30%:

Mức trợ cấp

= Lmin x [5 + (m – 5) x 0.5] + Lg[ 0.5 + (t – 1) x 0.3]

Trong đó:

Lmin = lương tối thiểu chung.

Lg= lương phía liền kề trước Khi nghỉ ngơi.

M = tỷ lệ suy giảm kĩ năng cần lao (m ≥ 5).

T = số năm đóng BHXH (đủ 12 tháng).

– Trợ cấp mỗi tháng:

Người cần lao bị suy giảm kĩ năng cần lao từ 31% trở lên:

Mức trợ cấp= Lmin x [0.3 + (m – 31) x 0.02] + Lg [0.005 + (t – 1) x 0.003]

Trong đó:

M = tỷ lệ suy giảm kĩ năng cần lao (m ≥ 31).

– Trợ cấp người phục vụ:

Người cần lao bị suy giảm kĩ năng cần lao từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì được thêm trợ cấp mỗi tháng bởi mức lương tối thiểu chung.

– Cấp phương tiện giúp đỡ sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình:

– Người cần lao bị tai nạn cần lao, bệnh nghề mà bị thương tổn các chức năng phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của thân thì được cấp công cụ trợ giúp sinh hoạt theo niên hạn và phù hợp với tình trạng thương tật, bệnh tật như chân, tay giả; mắt giả; răng giả; xe lăn, xe lắc, máy trợ thính….

4. Thời điểm hưởng trọn trợ cấp chế độ tai nạn:

+ Tính từ thời tự khắc điều trị xong (căn cứ vào tháng ra viện).

+ Nếu bệnh tái phát thì căn cứ vào giấy xét nghiệm y học tập.

– Trợ cấp Khi chết do tai nạn lao đông bệ công việc và nghề nghiệp:

Trợ cấp 36 tháng lương tối thiểu chung.

Người cần lao sau Khi điều trị ổn định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề mà sức mạnh mạnh khoắn còn yếu thì được nghỉ ngơi chăm sóc sức, hồi sinh sức mạnh mạnh khoắn từ 5 đến 10 ngày tùy theo mức suy giảm kĩ năng cần lao;

Mức hưởng trọn

= 25%

mức lương tối thiểu chung, nếu nghỉ ngơi tại gia đình.

Mức hưởng trọn

= 40%

mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ ngơi tại cơ sở cô đọng.

5. Dưỡng sức, hồi sinh sức khoẻ sau Khi điều trị thương tật, bệnh tật:

a/ Điều khiếu nại:

Nếu sau thời kì điều trị ổn định thương tật do TNLĐ, BNN mà sức mạnh mạnh khoắn còn yếu thì được nghỉ ngơi chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn.

b/ thời gian nghỉ ngơi

:

– Nghỉ 10 ngày/năm nếu suy giảm kĩ năng lao động từ 51% trở lên.

– Nghỉ 7 ngày/năm nếu suy giảm kĩ năng lao động từ 31% – 50%.

– Nghỉ 5 ngày/năm nếu suy giảm kĩ năng lao động từ 15% – 30%.

c/ Mức hưởng trọn:

– 25% lương tối thiểu chung/ngày (nếu nghỉ ngơi tại ngôi nhà).

– 40% lương tối thiểu chung/ngày (nếu nghỉ ngơi tụ tập).

Xem thêm:

Post Chế độ tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp 2021-09-05 03:53:00

#Chê #đô #tai #nan #lao #đông #Bênh #nghê #nghiêp