Chi phí lãi vay hợp lý được trừ Khi tính thuế TNDN 2022

Quy định về tổn phí lãi vay: hoài lãi vay có bị đánh giá? Điều khiếu nại để phí lãi vay phù hợp và phải chăng? uổng lãi vay ko được trừ hạch toán thế nào? uổng lãi vay trong giao tế liên kết?
Theo Khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính, quy định
:
– Chi trả lãi tiền vay
tương ứng
với phần vốn điều lệ
(đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư)
đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp
bao gồm ngôi trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh dinh.
Chi trả lãi tiền vay
trong quá trình đầu tư
đã được ghi nhận vào
giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.
– Trường hợp doanh nghiệp
đã góp đủ vốn điều lệ
, trong quá trình kinh dinh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào phí được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế.
Chi trả lãi tiền vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp
ko được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế được xác định như sau:
– Trường hợp
số tiền vay nhỏ rộng hoặc ngay số vốn điều lệ còn thiếu
thì
ko hề thảy
lãi tiền vay là khoản chi
ko được trừ.
– Trường hợp
số tiền vay lớn rộng số vốn điều lệ còn thiếu
theo tiến độ góp vốn:
+ Nếu doanh nghiệp nảy sinh nhiều khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền vay ko được trừ bởi tỷ lệ (%) giữa vốn điều lệ còn thiếu trên tổng số tiền vay nhân (x) tổng số lãi vay.
+ Nếu doanh nghiệp chỉ nảy sinh một khoản vay thì khoản chi trả lãi tiền ko được trừ ngay số vốn điều lệ còn thiếu nhân (x) lãi suất của khoản vay nhân (x) thời gian góp vốn điều lệ còn thiếu.
– Lãi vay thực hành theo quy định tại điểm 2.17 Điều này:
“2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sinh sản kinh dinh của đối tượng ko phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tài chính tài chính
vượt quá 150%
mức lãi suất cơ bạn dạng do Ngân mặt hàng Nhà nước nước ta công bố tại thời tự khắc vay.”
—————————————————————————–
uổng lãi vay phù hợp và phải chăng tương ứng với phần vốn điều lệ cụ thể như sau:
– Nếu Công ty
đã góp đủ vốn điều lệ
và các khoản tổn phí lãi vay là để phục vụ phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại,
ko phải phục vụ phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư xây dựng căn bạn dạng
thì được hạch toán
tuốt vào phí tổn phù hợp và phải chăng
.
(Công văn số 73005/CT-TTHT ngày 28/11/2016 của Cục Thuế TP. HN Thủ Đô)
tỉ dụ 1:
Công ty Tác_Giả_2 trên giấy phép đăng ký marketing thương mại cấp ngày 14/12/2019 là 2 tỷ đồng, và cam kết là góp đủ vốn ngay Khi thành lập.
– Đến ngày 18/12/2019 các thành viên
góp đủ vốn điều lệ
theo đăng ký
– Ngày 20/12/2019 Cty có đi vay và nảy phí lãi vay là 30.000.000.
=> Cty
được hạch toán quờ phí tổn lãi vay này vào chi phí
phù hợp và phải chăng.
Ví dụ 2:
– Vốn điều lệ trên Giấy đăng ký kinh dinh của Kế toán Thiên Ưng là: 3.000.000.000, và tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của Cty là 90 ngày. Nhưng lúc ko hề hạn sử dung thì các thành viên mới chỉ góp được 2.000.000.000, thiếu 1.000.000.000.
– Công ty đi vay Ngân mặt hàng BIDV: 1.000.000.000 với lãi xuất 1.1%/tháng.
– phí tổn lãi vay mỗi tháng công ty phải trả là:
1.000.000.000 x 1.1% = 11.000.000/tháng
– uổng lãi vay Không được trừ
: =
11.000.000/tháng
(

theo quy định trên: Số tiền vay ngay số vốn điều lệ còn thiếu hoặc nhỏ rộng nữa thì
tuốt luốt lãi tiền vay là khoản chi ko được trừ
.)
———————————————————————————————-
Công văn 4753/TCT-CS ngày 13/10/2016 của Tổng cục thuế:
“Công văn số 2826/TCT-CS ngày 25/7/2014 của Tổng cục Thuế gửi Cục thuế tỉnh Đồng Nai chỉ dẫn ngôi trường hợp cụ thể doanh nghiệp có nhiều khoản vay với mức lãi suất và kỳ hạn khác nhau, tổng số khoản vay vượt quá số vốn điều lệ còn thiếu.”
Theo Công văn 2826/TCT-CS ngày 25/07/2014 của Tổng cục thuế gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Nai:
Cách thức xác định chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ
đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp được biểu lúc này thí dụ cụ thể như sau:
– Tại Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp cấp ngày 02/01/2013, Công ty A
đăng ký vốn điều lệ là 10 tỷ đồng
và cam kết góp đủ vốn ngay Khi thành lập.
– thực tiễn ngày 02/01/2013, các thành viên
mới góp được 6 tỷ đồng
, số vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu là 4 tỷ đồng (
chiếm tỷ lệ 40%
số vốn điều lệ đã đăng ký).
– Ngày 01/04/2013, các thành viên góp thêm 2 tỷ đồng, số vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu là 2 tỷ đồng (
chiếm tỷ lệ 20%
số vốn điều lệ đã đăng ký).
– Từ 01/04/2013 đến 31/12/2013 các thành viên ko góp thêm vốn.
– Tổng lãi tiền vay
Công ty phải trả trong năm là một trong những trong tỷ đồng.
Trong đó:
– Lãi tiền vay phải trả thời đoạn từ ngày 02/01 đến ngày 31/03 là 600 triệu đồng,
– Lãi tiền vay phải trả tuổi từ ngày 01/04 đến ngày 31/12 là 400 triệu đồng.
Như vậy:
hoài lãi tiền vay
ko được tính vào uổng được trừ
t
rong 1 tỷ đồng phí lãi tiền vay năm 2013
như sau:
– giai đoạn
từ ngày 02/01 đến ngày 31/03
là 600 triệu đồng x 40% = 240 triệu đồng,
– tuổi
từ ngày 01/04 đến ngày 31/12
là 400 triệu đồng x 20% = 80 triệu đồng.
=> Công ty A ko được tính vào uổng được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền chi trả lãi tiền vay là
320 triệu đồng.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai được biết và chỉ dẫn doanh nghiệp thực hiện nay./.
————————————————————————-
Chi phí lãi vay hợp lý Khi tính thuế TNDN thì cần điều khiếu nại:
Lãi suất ko vượt quá 150% mức lãi suất cơ bạn dạng
do Ngân mặt hàng đất nước nước ta công bố tại thời tự khắc vay. (
Nếu vay của cá nhân… ko phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tài chính tài chính
)

Phải góp đủ vốn điều lệ đã đăng ký theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của DN.

Cần thêm:
+ hợp đồng vay tiền.
+ Khi vay, cho vay, trả nợ vay thì phải có
chứng từ tính sổ cấm dùng tiền mặt…
+
Nếu vay của cá nhân
(Khi trả tiền lãi vay cá nhân thì phải khấu trừ 5% để nộp thuế TNCN. Đây là khoản thu nhập từ đầu tư vốn)
Tải Mẫu:

(
Theo khoản 3 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC
)
+
Nếu vay của DN
(
ko phải là tổ chức tín dụng
) Khi trả tiền lãi vay thì phải đề nghị công ty cho vay
xuất hóa đơn
Chi tiết
:

——————————————————————————————————–
– Trường hợp Công ty
vay vốn của cá nhân chủ nghĩa
để phục vụ cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất kinh dinh thì phí lãi vay chỉ được hạch toán
ko thật 150%
mức lãi suất căn bạn dạng do NHNN công bố tại thời điểm vay.
– song song, Khi trả tiền lãi, Công ty
phải khấu trừ thuế TNCN từ đầu tư vốn với tỷ lệ 5%
trên số tiền lãi chi trả.
(Công văn số 6457/CT-TTHT ngày 8/7/2016 của Cục Thuế TP. Sài Gòn)
Ví dụ 3:
đi vay tiền của viên chức trong cty là 200.000.000 (
đây là cá nhân ko phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tài chính tài chính và Công ty cũng đã góp đủ vốn điều lệ
) với lãi suất trả cho cá nhân là một trong những trong.4%/tháng.
– Mức lãi suất cơ bạn dạng do ngôi nhà băng đất nước nước ta công bố tại thời điểm vay là 0.8%/tháng.
– chi phí lãi vay phải trả cho cá nhân mỗi tháng là: 200.000.000 x 1.4% = 2.800.000/tháng.
– Mức lãi suất tối đa được trừ là: 0.8% x 150% =
1.2%
(
Vì theo quy định trên: Không quá 150% mức lãi suất căn bạn dạng do NHNN công bố tại thời điểm vay).
– phí lãi vay được trừ tối đa: 200.000.000 x 1.2% = 2.400.000/tháng.

uổng lãi vay ko được trừ
: 2.800.000 – 2.400.000 =
400.000/tháng.
————————————————————————-
uổng lãi vay được trừ hoặc Không được trừ:
->
Cách hạch toán xem thêm:

——————————————————————————————-
tổn phí lãi vay được vốn hóa ko được đưa vào uổng:
– Trường hợp Công ty vay vốn của Ngân mặt hàng để đầu tư xây dựng dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng” có nảy sinh khoản chi trả tiền lãi vay trong thời đoạn đầu tư để tạo hình tài sản cố định thì khoản chi này được tính vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư nếu đủ điều khiếu nại vốn hóa theo quy định luật pháp về kế toán tài chính.
phí lãi vay
đã được ghi nhận vào giá trị, tài sản, giá trị công trình đầu tư
ko được tính vào uổng được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.
– Nội dung vướng mắc của Công ty về việc tiền lãi vay trong quá trình đầu tư xây dựng của dự án được vốn hóa ra làm sao ko thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế TP HN Thủ Đô, đề nghị Công ty liên quan lại Cục Quản lý, Giám sát Kế toán, Kiểm toán – Bộ Tài chính để chỉ dẫn theo đúng thẩm quyền.
(Công văn số 76653/CT-TTHT ngày 19/11/2018 của Cục Thuế TP. HN Thủ Đô)
————————————————————————————
– Căn cứ vào quy định nêu trên, ngôi trường hợp Viettel là doanh nghiệp có số dư tiền gửi ngôi nhà băng có kỳ hạn; tiền gửi tính sổ có plan sử dụng phục vụ phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản kinh dinh mà nảy sinh tổn phí lãi vay Ngân mặt hàng nếu khoản chi này có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, khoản chi trả lãi tiền vay phục vụ phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản marketing thương mại của doanh nghiệp và
ko thuộc ngôi trường hợp
khoản chi trả lãi tiền vay
dùng để góp vốn điều lệ
, chi trả lãi tiền vay
tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng ký còn thiếu
thì khoản hoài lãi vay nên trên được tính vào chi phí được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
(Công văn số 3930/TCT-DNL ngày 12/10/2018 của Tổng cục Thuế)
————————————————————————————————–
phí tổn lãi vay trong giao dịch liên kết:
Tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về phí lãi vay được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:
“3. Tổng tổn phí lãi vay nảy trong kỳ của người nộp thuế được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
ko vượt quá 20%
của tổng lợi nhuận thuần từ phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh cộng với phí tổn lãi vay, uổng khấu ngốn trong kỳ của người nộp thuế.
Quy định này ko ứng dụng với người nộp thuế là đối tượng ứng dụng của Luật các tổ chức tín dụng và Luật kinh dinh bảo đảm.”
=> Tổng mức phí tổn lãi vay của người nộp thuế được trừ theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20 được tính trên
tổng phí tổn lãi vay
phát sinh trong kỳ, ko phân biệt lãi vay nảy sinh với bên liên kết hoặc bên độc lập
.
(Công văn số 3790/TCT-DNL ngày 5/10/2018 của Tổng cục Thuế)
———————————————————————————————-
Căn cứ các quy định trên, ngôi trường hợp Công ty CP Robinson Department Store (nước ta) có nảy sinh giao tiếp liên kết thì Công ty xác định tổn phí lãi vay được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo chỉ dẫn tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.
=> Trong đó chi phí lãi vay xác định theo nguyên lý nêu trên là tổng phí tổn lãi vay phát sinh trong kỳ của Công ty (ko phân biệt uổng lãi vay nảy sinh từ các bên liên kết hoặc từ các bên độc lập).
– Trường hợp tổng lợi nhuận thuần từ phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh cộng với phí lãi vay, phí khấu ngốn trong kỳ của Công ty (hoặc còn gọi là chỉ số EBITDA)
nhỏ rộng 0
thì thảy tổn phí lãi vay trong kỳ tính thuế của Công ty
ko được trừ
Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
(Theo Công văn 1990/CT-TTHT ngày 15/01/2018 của Cục thuế TP HN Thủ Đô)
—————————————————————————————
Chú ý:
Nếu DN ko phải là tổ chức tín dụng Khi thực hiện nay các giao thiệp vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau
thì phải sử dụng các mẫu mã giao tế sau:
a) tính sổ bởi Séc;
b) thanh toán bởi ủy nhiệm chi – chuyển tiền;
c) Các mẫu mã thanh toán cấm dùng tiền mặt ăn nhập khác theo quy định hiện nay hành.
(Theo điều 4 Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015)
Như vậy:
Khi DN bạn đi vay hoặc cho vay thì phải chuyển khoản (cấm dùng tiền mặt nhé)
———————————————————————————-
Cần biết thêm:
Theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014: Quy định về việc thực hiện nay vốn góp:
– Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết Khi đăng ký
trong kì hạn 90 ngày
Tính từ lúc ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
– Nếu đến hạn mà vẫn chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty
phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ,
Chi tiết xem tại đây
:

—————————————————————————————–
Tác_Giả_2 .
Các bạn có nhu muốn muốn tìm hiểu chuyên sâu rộng về thuế TNCN, TNDN… Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có dự:
Lớp
Thực tế chuyên sâu.

40

Scr Chi phí lãi vay hợp lý được trừ Khi tính thuế TNDN 2021-09-02 11:37:00

#Chi #phi #lai #vay #hơp #đươc #trư #Khi #tinh #thuê #TNDN