Mẹo về Cho 4g Al vào 200ml dung dịch AgNO3 Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-09-15 04:51:14,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Cho 4g Al vào 200ml dung dịch AgNO3. Bạn trọn vẹn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình đc lý giải rõ ràng hơn.

550

Cho 9,0 gam Fe vào 300 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được m gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại. Giá trị của m là

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Cho 9,0 gam Fe vào 300 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được m gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại. Giá trị của m là
 • Cho m gam bột Cu vào 200ml dung dịch AgNO3 0,2M sau thuở nào hạn thu được 3,12 gam chất rắn X và dd Y. Cho 1,95g bột Zn vào dd Y đến phản ứng trọn vẹn thu được 3,45g chất rắn Z và dd chỉ chứa 1 muối duy nhất. Giá trị của m là:
 • Cho 4,0 gam Al vào 200 ml dung dịch AgNO3 1,5M. Sau khi phản ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được m gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại. Giá ?

Câu 63116 Vận dụng

Cho 9,0 gam Fe vào 300 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được m gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại. Giá trị của m là

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

nFe = 0,16 mol nAgNO3 = 0,3 mol

PTHH : 2AgNO3 + Fe → Fe(NO3)2 + 2Ag

nếu AgNO3 dư thì sẽ tiếp tục phản ứng với Fe(NO3)2

Phương pháp giải bài tập sắt kẽm kim loại tác dụng với dung dịch muối (phần 1) — Xem rõ ràng

Cho m gam bột Cu vào 200ml dung dịch AgNO3 0,2M sau thuở nào hạn thu được 3,12 gam chất rắn X và dd Y. Cho 1,95g bột Zn vào dd Y đến phản ứng trọn vẹn thu được 3,45g chất rắn Z và dd chỉ chứa 1 muối duy nhất. Giá trị của m là:

Câu 3404 Vận dụng

Cho m gam bột Cu vào 200ml dung dịch AgNO3 0,2M sau thuở nào hạn thu được 3,12 gam chất rắn X và dd Y. Cho 1,95g bột Zn vào dd Y đến phản ứng trọn vẹn thu được 3,45g chất rắn Z và dd chỉ chứa 1 muối duy nhất. Giá trị của m là:

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Do số mol điện tích âm được bảo toàn dù quy trình phản ứng trình làng nhiều quá trình trung gian nên ta có:

$n_Zntext phảntext ứng=n_Zn^2+=0,5.n_Ag^+$

Bảo toàn khối lượng sắt kẽm kim loại: $m_Cu^2++text m_Ag^++text m_Zntext bd=text m_X+text m_Z+text m_Zntext phảntext ứng$

Phương pháp giải bài tập sắt kẽm kim loại tác dụng với dung dịch muối (phần 2) — Xem rõ ràng

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

cho 2,16g bột Al vào trong bình chứa 200ml dung dịch x gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Lắc bình cho tới khi phản ứng kết thúc thu được 12,24g chất rắn A và dung dịch B. cho dung dịch KOH dư vào dd B lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được 2,4g một oxit sắt kẽm kim loại. Tính nồng độ mol/l của mỗi muối trong hh x?

Các vướng mắc tương tự

Cho m gam Al vào 200ml dung dịch chứa AgNO3 0.2M và Cu(No3)2 0.15M, sau thuở nào hạn thu được 4.96 gam kết tủa và dung dịch x. Tách lấy kết tủa,  thêm tiếp 2.24 gam bột sắt vào dung dịch x,  sau khoản thời hạn những phản ứng trọn vẹn thu được 3.28 gam kết tủa. Giá trị m là

A. 2.7

B. 4.32

C. 1.99

D. 5.28

Đáp án là C mọi người giải giúp e với ạ

Cho 4,0 gam Al vào 200 ml dung dịch AgNO3 1,5M. Sau khi phản ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được m gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại. Giá trị của m là

A. 33,7. B. 32,4. C. 36,4. D. 35,1.

Cho 4,0 gam Al vào 200 ml dung dịch AgNO3 1,5M. Sau khi phản ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được m gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại. Giá trị của m là

A. 33,7.                              

B. 32,4.                            

C. 36,4.                              

D. 35,1.

Chọn A.

Chất rắn gồm Ag (0,3 mol) và Al dư 

=> m = 0,3.108 + 4 – 0,1.27 = 33,7 (g)

Câu hỏi hot cùng chủ đề

 • Dãy những chất đu phản ứng với dung dịch HCl

  A. NaOH, Al, CuSO4, CuO

  B. Cu (OH)2, Cu, CuO, Fe

  C. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4

  D. NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3

Cho 4,0 gam Al vào 200 ml dung dịch AgNO3 1,5M. Sau khi phản ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được m gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại. Giá ?

Cho 4,0 gam Al vào 200 ml dung dịch AgNO3 1,5M. Sau khi phản ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được m gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại. Giá trị của m là

A. 33,7.

B. 32,4.

C. 36,4.

D. 35,1.

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Cho 4g Al vào 200ml dung dịch AgNO3

Ngôn ngữ
Dịch

Reply
2
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Download Cho 4g Al vào 200ml dung dịch AgNO3 ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Review Cho 4g Al vào 200ml dung dịch AgNO3 tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Tải Cho 4g Al vào 200ml dung dịch AgNO3 “.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho 4g Al vào 200ml dung dịch AgNO3

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Cho #vào #200ml #dung #dịch #AgNO3 Cho 4g Al vào 200ml dung dịch AgNO3