Cho em hỏi giờ có cần đăng kí pp khấu hao TSCĐ không ạ?
Trước kia cty chưa đăng kí bao giờ ạ.
Nếu không cần thì theo quy định nào vậy ạ?

An 6QMzYRPEP4s4LQEshZQ6Bx40DD5EIgaWfC5G5LQixNEFZf hRWdy4 zN6aq5ZV ry 7lMXUy7c9tyL ZouBwtWg60RZ6s1A6ICUdO2 qJm1R