Mẹo về Cho hình thoi abcd có hai tuyến phố chéo ac và bd cắt nhau tại o biết ab = 10 cm oa = 6 cm Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-05-01 09:06:13,Bạn Cần tương hỗ về Cho hình thoi abcd có hai tuyến phố chéo ac và bd cắt nhau tại o biết ab = 10 cm oa = 6 cm. Bạn trọn vẹn có thể lại phản hồi ở phía dưới để Tác giả đc lý giải rõ ràng hơn.

744

Cho hình thoi ABCD có hai tuyến phố chéo AC và BD cắt…

Câu hỏi: Cho hình thoi ABCD có hai tuyến phố chéo AC và BD cắt nhau tại O. Biết AB = 10cm, OA = 6cm. Diện tích hình thoi ABCD là:

A.
48 cm2

B.
96cm2

C.
24cm2

D.
40cm2

Đáp án

B

– Hướng dẫn giải

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Toán 8 Bài 5 Diện tích hình thoi

Lớp 8 Toán học Lớp 8 – Toán học

Reply
5
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Chia Sẻ Link Cập nhật Cho hình thoi abcd có hai tuyến phố chéo ac và bd cắt nhau tại o biết ab = 10 cm oa = 6 cm ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Cho hình thoi abcd có hai tuyến phố chéo ac và bd cắt nhau tại o biết ab = 10 cm oa = 6 cm tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down Cho hình thoi abcd có hai tuyến phố chéo ac và bd cắt nhau tại o biết ab = 10 cm oa = 6 cm “.

Thảo Luận vướng mắc về Cho hình thoi abcd có hai tuyến phố chéo ac và bd cắt nhau tại o biết ab = 10 cm oa = 6 cm

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Cho #hình #thoi #abcd #có #hai #đường #chéo #và #cắt #nhau #tại #biết Cho hình thoi abcd có hai tuyến phố chéo ac và bd cắt nhau tại o biết ab = 10 cm oa = 6 cm