Công ty mình là công ty may mới thành lập, có mua 1 cái điều hoà hơn 20 triệu và 1 cái điều hoà hơn 30 triệu, và 5 máy may có giá trị mỗi máy 15 triệu, nhưng tổng 5 máy may là 75 triệu. Mình xin hỏi là mấy máy móc kia có được hạch toán làm Tài sản cố định không? Xin mọi người cho mình ít kinh nghiệm! Tks cả nhà!
– Sau này bên mình sẽ mua thêm máy may, tính lẻ thì giá trị dưới 30tr, nhưng tổng nhiều máy sẽ trên 30tr. Những máy này đều sử dụng trên 1 năm và thu được lợi ích trong tương lai! Mình…

More

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq