Công việc của một kế toán nhà héc tàng, khách sạn 2022

Kế toán nhà héc tàng, khach sạn cần làm những gì? Công việc của một kế toán nhà héc tàng, khách sạn khá là vất vả và nhiều việc vì nó tổng hợp của nhiều loại hình doanh nghiệp như: Kế toán sản xuất, kế toán thương mại, kế toán dịch vụ.
Để có thể làm tốt công việc của một kế toán tài chính tổng hợp trong nhà héc tàng, khách sạn thì các bạn phải biết nhà héc tàng, khách sạn đó chuyên cung cấp các món ăn gì, dịch vụ? Các bộ́n phải:
– Xây dựng định mức nguyên vật liệu cho các món ăn, dịch vụ.
– Xác định được giá thành của từng món ăn, dịch vụ.
Chú ý:
Bạn cần phải nắm vững những nguyên nhiên liệu tiêu ngốn cho một món ăn đó bao héc tàm tất cả những uổng liên quan lại như: Nhân công, ga, điện, gia vị thực phẩm liên tưởng đến chế biến món ăn.v.v, để có thể tính được giá thành cho mỗi món ăn cụ thể.
– Chi phí tiền Gas các bộ́n phải phân bổ ra
Công việc phải làm héc tàng ngày:
– Thu, chi tiền dịch vụ ăn, nghỉ của quan lại quý khách khứa hàng.
– Nhận các chứng từ nhập/xuất từ bộ phận kho, mua mặt hàng.
– Việc quan lại yếu nhất của kế toán tài chính ngôi nhà mặt hàng là đầu vào đa phần mua của hộ marketing thương mại cá thể hoặc dân cày, chính thành ra phải lập bảng kê mua mặt hàng ko hề hóa đơn.
Tải về:
– Khi xuất hóa đơn luôn phải có kèm bảng kê chi tiết từng món ăn (hoặc một tờ phiếu thanh toán bàn ăn đó). Dựa vào định mức các món ăn để kế toán tài chính lên được tổng hợp thực phẩm mà mình cần dựa vào đó để cân đối thực phẩm đầu vào.
Xem thêm:
– Tính giá thành cho từng món ăn, lên giá vốn cho từng hóa đơn.
– Nhận các làm giá và theo dõi việc tăng giảm giá của các ngôi nhà sản xuất.
– Xem xét số lượng xuất mặt hàng hằng ngày so với định mức tồn kho quy định.
– Xem xét số lượng đặt mặt hàng yêu cầu so với số lượng đặt mặt hàng max đã quy định.
– bẩm và có phía xử lý với giám đốc về các ngôi trường hợp ko thực hiện nay đúng định mức tồn kho và số lượng đặt mặt hàng.
– Định kỳ đánh giá thực phẩm, nguyên vật liệu theo số lượng xuất nhập tồn và số lượng mặt hàng hoá thực tế trong kho.
– Hàng tháng, phối hợp cùng thủ kho, bếp trưởng kiểm kê số lượng mặt hàng hoá tồn thực tiễn trong kho, bếp, bar và thưa Giám đốc.
– Hạch toán khấu ngốn TSCĐ, phân bổ CCDC, chi phí dài héc tạn, ngắn héc tạn héc tàng tháng.
Xem thêm:
– Xây dựng bố̉ng lương cho tư vấn viên cấp dưới (Các bộ́n nên xây dựng thang bố̉ng lương theo ca vì thông thường tại nhà héc tàng nhân thường làm việc theo ca như vậy sẽ hợp lý và thực tế rộng)
– Kiểm kê thực tại tài sản, máy móc, phương tiện mỗi tháng.
Công việc cuối tháng, quý:
– Lên ít nhập xuất tồn thực phẩm, nguyên vật liệu…
– thưa tình hình lãi lỗ cho Quản lý.
– Kê khai thuế GTGT, TNCN…
– Kê khai tạm tính thuế TNDN tạm tính quý.

.
– Cuối năm lập bố́o cáo tài chính
Các bạn có nhu muốn muốn học tập thực hiện nay làm kế toán tài chính tổng hợp trên chứng từ thực tại, thực hiện nay xử lý các kỹ năng hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu ngốn TSCĐ….lập bẩm tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể dự:
Lớp
thực tế tại Kế toán Thiên hài lòng

19

Scr Công việc của một kế toán nhà héc tàng, khách sạn 2021-09-02 14:59:00

#Công #viêc #cua #môt #kê #toan #nha #hang #khach #san