Công việc của một tư vấn viên cấp dưới kế toán tài chính công nợ 2022

Kế toán công nợ cần làm những việc gì?
xin mô tả công việc của viên chức kế toán công nợ phải làm héc tàng ngày, héc tàng tháng, quý…Trách nhiệm cũng như quyền héc tạn của kế toán công nợ.
– Công việc của viên chức kế toán công nợ là quản lý và theo dõi công nợ: Các khoản thu, chi, sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân héc tàng, các khoản phải thu, các khoản phải trả…
– Công ty kế toán Thiên chấp thuận xin chia sẻ với các bộ́n công việc của một tư vấn viên cấp dưới kế toán công nợ phải làm, kỳ vọng sẽ giúp các bộ́n làm tốt công việc này và có kinh nghiệm trong việc quản lý công nợ và thu nợ xấu.
– rà soát các chứng từ trước Khi lập thủ tục chi thu.
– Lập phiếu thu ,chi theo biểu mẫu để làm căn cứ cho thủ quỹ thu chi tiền.
– Chuyển giao các chứng từ ban sơ (phiếu thu, chi) cho bộ phận can hệ.
– Theo dõi các khoản tạm ứng nội bộ
– In vắng quỹ và sổ quỹ tiền mặt
– Đối chiếu soát tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ
– Đối chiếu tồn quỹ tiền mặt giữa mỏng quỹ với kế toán tài chính tổng hợp Công ty.
– Lập phiếu nộp ngân sách – ngôi nhà băng.
– Đóng chứng từ theo kỹ năng nảy sinh , số trật tự ,thời kì. Lưu trữ , bảo đảm an toàn.
– Nhận chứng từ cở sở chuyển (bạn dạng sao hóa đơn ,phiếu nhập kho ,phiếu xuất kho,…) để tính sổ .
– Hằng tháng đối chiếu với kế toán tài chính cơ sở tình hình công nợ nội bộ ,công nợ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.
– Lập lịch thanh toán công nợ đối với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng .
– tính nết số công nợ nảy sinh hằng tháng lập giấy thông báo thanh toán công nợ (nội bộ và quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng) hằng tháng từ ngày 05 đến ngày 15 (có cập nhập tình hình phát sinh tăng , giảm trong kỳ ).
– Theo dõi , lập bẩm tình hình số dư công nợ của nội bộ theo từng đối tượng đột xuất hoặc định kỳ (tháng quý năm ) theo yêu cầu BGĐ ,KTT , TP TV (có đối chiếu với KTCS số dư công nợ)
– thực hành công tác kế toán tài chính chi thu tiền mặt, tạm ứng bởi tiền mặt (chỉ đối với các khoản tạm ứng ko nằm trong các công trình do kế toán tài chính công trình theo dõi), định kỳ mặt hàng tuần đối chiếu số dư tiền mặt với thủ quỹ.
– Đề xuất Phụ trách Phòng các ngôi trường hợp thanh toán những Khi có vướng mắc.
– Đề xuất biện pháp thu hồi công nợ hiệu quả
– Chủ động nhắc thanh toán công nợ .
– Đề xuất Trưởng Phòng mức tính sổ và lịch thanh toán công nợ đối với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng
Chúc các bộ́n làm tốt công việc kế toán!
Các bạn có nhu muốn muốn học tập thực hiện nay làm kế toán tài chính tổng hợp trên chứng từ thực tại, thực hiện nay xử lý các kỹ năng hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu ngốn TSCĐ….lập thưa tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham dự:
Lớp
thực tế tại Kế toán Thiên ưng ý

41

Scr Công việc của một tư vấn viên cấp dưới kế toán tài chính công nợ 2021-09-02 15:21:00

#Công #việc #của #môt #nhân #viên #kế #toán #công #nợ