Cty Tnhh 2 thành viên , sếp em mua đất đứng tên cá nhân , giờ xây nhà để sếp ở tầm 2tỷ , vậy chi phí xây dựng này có nên lấy vat ko ạ , em gà mờ nhờ anh chị chỉ giáo giúp em .

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4RqAn VBmEj0LPhn7r9Xz5guezTJlexmqlwQAn 6QMzYRPEP4s4LQEshZQ6Bx40DD5EIgaWfC5G5LQixNEFZf hRWdy4 zN6aq5ZV ry 7lMXUy7c9tyL ZouBwtWg60RZ6s1A6ICUdO2 qJm1R