Dạ anh chị cho e hỏi là hoá đơn có mặt hàng 8% và 10% nhưng lỡ xuất hđ 10%, vậy hai hoá đơn có thay thế cho một hoá đơn được không hay là hủy phát hành hai hoá đơn mới ạ.