Dạ anh chị cho em hỏi có bắt buộc nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và cuối năm không ạ, em chỉ nộp có 1 lần lúc thành lập năm ngoái thôi ạ, chị kế toán em quen cũng nói từ trước tới giờ cũng chỉ nộp có 1 lần thôi ạ

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq