Dạ anh chị vui lòng cho em hỏi cty em có vốn đầu tư FDI sẽ có hoạt động xuất nhập hàng hoá và có chuyển lợi nhuận về cty đầu tư. Anh chị cho em hỏi phần mềm kế toán Misa Amis xài có ổn không, em đang phân vân không biết dùng loại nào khác nữa. Có thể cho em một vài kinh nghiệm của A/C trong nhóm. Em cảm ơn

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq