Đã có doanh nghiệp nào chưa nhận được khoản 3.710k ( lao động nghỉ không lương) chưa nhĩ. Cty mình báo hồ sơ thành công từ trước tết, mà nay còn im ắng quá

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq