Mẹo về Đặt điện áp xoay chiều u=uocoswt vào hai đầu đoạn mạch rlc 2022

Update: 2022-04-27 05:51:07,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Đặt điện áp xoay chiều u=uocoswt vào hai đầu đoạn mạch rlc. Bạn trọn vẹn có thể lại Comments ở phía dưới để Tác giả đc lý giải rõ ràng hơn.

508

Đặt điện áp xoay chiều u = Ucoswt vào hai đầu mạch điện mắc tiếp nối đuôi nhau theo thứ tự: điện trở R, cuộn thuần cảm L và tụ C. Biết U, L, w không thay đổi; điện dung C và điện trở R trọn vẹn có thể thay đổi. Khi thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở không phụ thuộc R; khi thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch chứa L và R cũng không phụ thuộc R. Biểu thức đúng là ?

A.

.

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Đặt điện áp xoay chiều u = Ucoswt vào hai đầu mạch điện mắc tiếp nối đuôi nhau theo thứ tự: điện trở R, cuộn thuần cảm L và tụ C. Biết U, L, w không thay đổi; điện dung C và điện trở R trọn vẹn có thể thay đổi. Khi thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở không phụ thuộc R; khi thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch chứa L và R cũng không phụ thuộc R. Biểu thức đúng là ?
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Mạch R-L-C tiếp nối đuôi nhau – Dòng điện xoay chiều – Vật Lý 12 – Đề số 13

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:

Để không tùy từng R thì Để không phụ thuộc R thì

Từ (1) và (2) ta có

Vậy đáp án đúng là A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Mạch R-L-C tiếp nối đuôi nhau – Dòng điện xoay chiều – Vật Lý 12 – Đề số 13

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

 • Cho đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần và cuộn dây cảm mắc tiếp nối đuôi nhau. Biết

  và . Đoạn mạch được mắc vào điện áp. Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là:

 • Đặtđiệnáp u = U0cos(ωt +φ) (U0khôngđổi,ω thayđổiđược) vàohaiđầuđoạnmạchgồmđiệntrởthuần, cuộncảmthuầnvàtụđiệnmắcnốitiếp. Điềuchỉnh ω= ω1thìđiệnáphiệudụnghaiđầutụđiệnbằng 2 lầnđiệnáphiệudụnghaiđầucuộncảmthuần. Đểcôngsuấttiêuthụcựcđạithìtầnsốgóccủadòngđiệnbằng:

 • Cho mạchđiệnxoaychiều RLC mắcnốitiếp, đặtvàohaiđầuđoạnmạchđiệnápxoaychiềucóbiểuthức

  , tầnsốdòngđiệnthayđổiđược.Khitầnsốdòngđiệnlà f0 = 50Hz thìcôngsuấttiêuthụtrênmạchlàlớnnhất, khitầnsốdòngđiệnlà f1hoặc f2thìmạchtiêuthụcùngcôngsuấtlà P. Biết f1 + f2 = 145Hz(f1 < f2), tầnsố f1, f2lầnlượtlà:

 • Một vôn kế nhiệt được mắc vào hai đầu một đoạn mạch để đo điện áp xoay chiều có biểu thức

  (V). Tại thời gian s, số chỉ của vôn kế là ?

 • Đặt hiệu điện thế u = U0sinωt với ω , U0không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 80 V, hai đầu cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) là 120 V và hai đầu tụ điện là 60 V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng :

 • Điều kiện để xẩy ra cộng hưởng điện trong mạch R, L, C tiếp nối đuôi nhau được diễn tả theo biểu thức nào ?

 • Đặt điện áp u =

  cosωt (V) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi L = L1 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có mức giá trị đại và điện áp ở hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn dòng điện trong mạch là α ( 0 < α < π/2). Khi L = L2 điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có mức giá trị ULmax và điện áp hai đầu đoạn mạch sơm pha so với cường độ dòng điện là 0,5 α. Tỉ số giữa điện trở và dung kháng là:

 • Trong mạch RLC mắc tiếp nối đuôi nhau, độ lệch sóng của dòng điện so với điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch tùy từng:

 • Đặt vào hai đầu mạch RLC tiếp nối đuôi nhau điện áp xoay chiều u = 100

  cos(V). Biết R = 50(Ω), ZL – ZC = . Biểu thức của dòng điện qua mạch là:

 • Đặt điện áp u = U0cos100πt vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm RLC tiếp nối đuôi nhau (cuộn dây thuần cảm), M là yếu tố nối giữa R và L. Điện áp tức thời của đoạn mạch AM (chứa R) và MB (chứa L và C) tại thời gian t1 là uAM = 60V; uMB =

  V và tại thời gian t2 là uAM = V; uMB = 30 V. Giá trị của U0 bằng:

 • Một mạch điện xoay chiều tiếp nối đuôi nhau theo thứ tự gồm RCL và điện trở R1 = 50Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 100

  cosωt (có ω thay đổi được). Khi ω = ω1 thì hiệu suất tỏa nhiệt trên R là 50 W. Khi ω = ω2 = thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C đạt cực lớn. Tỉ số bằng:

 • Hình bên là đồ thị màn biểu diễn sự tùy từng thời hạn của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy trong đoạn mạch. Đoạn mạch này là đoạn mạch

 • Cho mạch RCL tiếp nối đuôi nhau, cuộc dây có :

  Ω, biết lệch sóng 75. Điện trở thuần R có mức giá trị:

 • Mộtmạchđiệnxoaychiều RLC khôngphânnhánhcó R = 100(

  ); C=(F); L=(H). cườngđộdòngđiện qua mạchcódạng: i = 2cos100t (A). Viếtbiểuthứctứcthờiđiệnáphaiđầumạchđiện.

 • Xét mạch điện xoay chiều R, L, C tiếp nối đuôi nhau, gọi u, uR, uL, uC lần lượt là điện áp tức thời hai đầu mạch, hai đầu điện trở thuần R, hai đầu cuộn cảm thuần L, hai đầu tụ điện C Quan hệ nào sau đấy là đúng?

 • Đặtđiệnáp u = U0cos(ωt + φ) (U0vàφ khôngđổi) vàohaiđầuđoạnmạchmắcnốitiếpgồmđiệntrởthuần, tụđiệnvàcuộncảmthuầncóđộtựcảm L thayđổiđược. Khi L = L1hoặc L = L2thìcườngđộdòngđiệnhiệudụngtrongđoạnmặtbằngnhau. Đểcườngđộdòngđiệnhiệudụngtrongđoạnmạchđạtgiátrịcựcđạithìgiátrịcủa L bằng:

 • Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc tiếp nối đuôi nhau, cuộn dây có điện trở r. Độ lệch sóng

  giữa điện áp giữa hai đầu mạch và cường độ dòng điện trong mạch được xem bởi công thức:

 • Một đọan mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc tiếp nối đuôi nhau . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện pá xoay chiều u thì điện pá hiệu dụng hai đầu điện trở, cuộn dây, tụ điện lần lượt là UR,UL,UC. Biết UL = 2UC =

  UR. Điều xác lập nào sau đấy là khôngđúng ?

 • Một đọan mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc tiếp nối đuôi nhau . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện pá xoay chiều u thì điện pá hiệu dụng hai đầu điện trở, cuộn dây, tụ điện lần lượt là UR,UL,UC. Biết UL = 2UC =

  UR. Điều xác lập nào sau đấy là khôngđúng ?

 • Đặt điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc tiếp nối đuôi nhau với tụ điện C. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là:

 • Một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ chứa một trong ba thành phần điện: điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm, tụ điện. Hình dưới là đồ thị màn biểu diễn sự biến hóa theo thời hạn của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch điện đó. Đoạn mạch điện này chứa:

 • Cho mạch điện RLC tiếp nối đuôi nhau. Trong số đó L = 0,1/π(H), C = 500/π(μF). Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch không đổi

  . Để u và i cùng pha, người ta ghép thêm vào mạch một tụ điện có điện dung C0(biết hai tụ C1 và C2 ghép tiếp nối đuôi nhau thì điện dung tương tự bằng, ghép tuy nhiên tuy nhiên thì điện dung tương tự bằng C1 + C2). Tính giá trị C0 và cho biết thêm thêm cách ghép C với C0?

 • Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm: đoạn AM chứa điện trở thuần R = 90 Ω và tụ điện C = 35,4 μF; đoạn MB là hộp kín X chứa hai trong ba thành phần mắc tiếp nối đuôi nhau ( điện trở thần R0, cuộn cảm thần L0, tụ điện C0). Đồ thị màn biểu diễn sự tùy từng thời hạn của uAM và uMB như hình vẽ (để ý:

  ≈ 156). Giá trị của những thành phần chứa trong hộp X là:

 • Đặt điện áp

  (U và không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB. Hình bên là sơđồ mạch điện và một phần đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp uMB giữa hai điểm M, B theo thời hạn t khi K mở và khi K đóng. Biết điện trở R = 2r. Giá trị của U là:

 • Cho mạch điện như hình vẽ. Khi đặt vào hai đầu một điện áp xoay chiều

  . Cho uAN lệch sóng so với uMB, uAB lệch sóng so với uAN. Công suất tiêu thụ của tất cả mạch là 360 W và UMB = 120 V. Cường độ hiệu dụng của dòng điện ở mạch là ?

 • Khi đặt hiệu điện thế u = U0cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C mắc tiếp nối đuôi nhau thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai bản tụ điện lần lượt là 30 (V), 120 (V) và 80 (V). Giá trị của U0bằng:

 • Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần thay đổi được, cuộn cảm thuần

  tiếp nối đuôi nhau với tụ mắc tiếp nối đuôi nhau với nhau vào nguồn điện xoay chiều có U không đổi và có f = 50 Hz. R bằng bao nhiều để hiệu suất đạt cực lớn?

 • Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc tiếp nối đuôi nhau với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là:

 • Trong đoạn mạch xoay chiều RLC mắc tiếp nối đuôi nhau thì:

 • Đặt điện áp xoay chiều u có tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau gồm điện trở R và tụ điện C thay đổi được. Gọi i là cường độ dòng điện trong mạch, φ là độ lệch sóng giữa u và i. Hình bên là đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc của φ theo ZC. Giá trị của R là:

 • Đặt điện áp

  v{o hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc tiếp nối đuôi nhau. Biết. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là ?

 • Đặt điện áp xoay chiều

  vào hai đầu đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực lớn thì thấy giá trị cực lớn đó bằng 100V và điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 36 V. Giá trị của U là ?

 • Mạchxoaychiềugồmcuộndâycó L= 0,4 /∏ (H) mắcnốitiếptụ C. Đặtvàođầu 2 đầumạchhiệuđiệnthế u = Uocoswt (V ). Khi C = C1 = 2.10-4/ ∏F thìUc = Ucmax =100

  V , C = 2,5C1thìitrễpha ∏/4 so với u 2 đầumạch. Tìm Uo:

 • Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc tiếp nối đuôi nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện lần lượt là U1, U2, U3. Điều nào tại đây không thể xẩy ra?

 • Đặt điện áp xoay chiều u = U

  coswt vào hai đầu mạch điện mắc tiếp nối đuôi nhau theo thứ tự: điện trở R, cuộn thuần cảm L và tụ C. Biết U, L, w không thay đổi; điện dung C và điện trở R trọn vẹn có thể thay đổi. Khi thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở không phụ thuộc R; khi thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch chứa L và R cũng không phụ thuộc R. Biểu thức đúng là ?

 • Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc tiếp nối đuôi nhau (L là cuộn cảm thuần). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 220

  cos(ωt)V, trong số đó tần số góc ω thay đổi được. Điều chỉnh giá trị của ω thì nhận thấy, khi ω = ω1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 220 V, khi ω = 2ω1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là 220V. Khi ω = ωC thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực lớn. Hỏi giá trị cực lớn đó sớm nhất với giá trị nào tại đây?

 • Đặt điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc tiếp nối đuôi nhau theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Gọi URL là điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch gồm R và L, UC là điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện C. Hình bên là đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc của URL và UC theo giá trị của biến trở R. Khi giá trị của R bằng 80 Ω thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu biến trở có mức giá trị là:

 • Đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm

  mH và tụ điện mắc tiếp nối đuôi nhau, một điện áp( thay đổi được). Giá trị của xấp xỉ bằng bao nhiêu thì trong mạch có cộng hưởng điện?

 • Đặtđiệnáp xoay chiều

  vào hai đầuđoạn mạch gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảmmắc tiếp nối đuôi nhau với một hộpđen X. Hộp này còn có hai trong ba thành phần (R, L, C) mắc tiếp nối đuôi nhau. Nếuđiều chỉnh tần số bằng 60 Hz thì cường độ dòngđiện tức thời cùng pha vớiđiệnáp u và có mức giá trị hiệu dụng 2(A). Các thành phần trong hộp X là ?

 • Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc tiếp nối đuôi nhau, với cuộn dây thuần cảm, một điện áp

  V. Biết R = 100 , H, mF. Biểu thức cường độ trong mạch là:

Một số vướng mắc khác trọn vẹn có thể bạn quan tâm.

 • Kiểu tháp tuổi thu hẹp thể hiện sự chuyển tiếp:

 • Cho hàm số fx=3−9−xx,0<x<9m,x=03x,x≥9 . Tìm m để fx liên tục trên 0;+∞ là:

 • Gieo hai con súc sắc. Xác suất để tổng hai mặt phẳng

  là:

 • Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase
  Through music people become engaged (1) . . . . . . . . . . . . . . learning process and develop keener insights into how knowledge, skills, attitudes, feelings and the senses interrelate.
  Music is a (2) . . . . . . . . . . . . . . art. Through its study, students come into contact with other basic areas of the (3). . . . . . . . . . . . . . : math, science, social studies, languages, and physical education. Music offers us an opportunity to develop aesthetic (4) . . . . . . . . . . . . . . . The study of music teaches people to appreciate quality – those products of human creativity that represent the (5) . . . . . . . . . . . . . . order of thinking, feeling, and technical achievement.
  Question 4.

 • Tìm tất cảcác giá trịcủa đểba sốtheo thứtựđó lập thành cấp sốnhân

 • Thể chế chính trị được xác lập ở nước Mĩ theo hiến pháp 1787 là gì?

 • Vận tốc trung bình đi xe máy trong thành phố vào lúc 30 km/h đến 40 km/h. Khi gặp chướng ngại vật, để đảm bảo bảo vệ an toàn và uy tín, người lái và tinh chỉnh xe máy phải phanh để xe hoạt động giải trí và sinh hoạt chậm dần đều với vận tốc

  . Hỏi khi gặp chướng ngại vật, người lái và tinh chỉnh xe máy phải khởi đầu phanh khi cách chướng ngại vật tối thiểu một khoảng chừng bao xa để xe máy dừng hẳn trước lúc tới chướng ngại vật.

 • Điện tử tin học là một ngành công nghiệp trẻ bùng nổ mạnh mẽ và tự tin từ thời gian năm :

 • Những cách đồng giữa núi của việt nam ở Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình được hình thành do quy trình

 • I really hate _______ away from home so much.

Reply
0
0
Chia sẻ

Review Share Link Down Đặt điện áp xoay chiều u=uocoswt vào hai đầu đoạn mạch rlc ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Đặt điện áp xoay chiều u=uocoswt vào hai đầu đoạn mạch rlc tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Cập nhật Đặt điện áp xoay chiều u=uocoswt vào hai đầu đoạn mạch rlc “.

Hỏi đáp vướng mắc về Đặt điện áp xoay chiều u=uocoswt vào hai đầu đoạn mạch rlc

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Đặt #điện #áp #xoay #chiều #uuocoswt #vào #hai #đầu #đoạn #mạch #rlc Đặt điện áp xoay chiều u=uocoswt vào hai đầu đoạn mạch rlc