Đầu tháng đến nay bên em có kế toán mới vào nên suất hóa đơn bị sai và xuất lại khá nhiều. Hôm nay bên thuế gọi điện báo công ty bị liệt vào diện theo dõi. Anh chị nào gặp trường hợp này rồi chia sẽ em chút kinh nghiệm xử lý với bên thuế nha.

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4RqAn9NamgJaDr3DddUsHGQ envu3mt13Yo osqqzTDZsaDqAup9 IzNhhOTMYkiqHYJHwCpwAuy7UWZlYUrLtp48435LrAn OY9MLHL ZSjdewcBHqsUqbG iKP7YPdv VtLFuTjPb6JeVsW1ptvkRgGXI8lL3mIfyuCjIzzN5JF YVzwnU8ZKYcYb0PKaeIHGfC0HZDZMTjHQ