DỊCH BỆNH KHÔNG LO THẤT NGHIỆP
Bên mình cần tuyển gấp 3 Giám Sát Tài Chính
Yêu cầu: Nhanh nhẹn, chăm chi 4169074653213154

DỊCH BỆNH KHÔNG LO THẤT NGHIỆP
💥💥Bên mình cần tuyển gấp 3 Giám Sát Tài Chính💥💥
🍁 Yêu cầu: Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cẩn thận
🌱 Thời gian làm việc: 8-17h (Thứ 2- sáng Thứ 7)
Quan tâm ib trao đổi trực tiếp
🎯Địa chỉ: Lê Văn Lương
📩📩CV gửi về: [email protected]


#DICH #BÊNH #KHÔNG #THÂT #NGHIÊPBên #minh #cân #tuyên #gâp #Giam #Sat #Tai #Chinh #Yêu #câu #Nhanh #nhen #chăm #chi