Dictionary Attack (tấn công từ điển) là một trong những cách tấn công mật khẩu (Hack Password) phổ biến. Tuy đã tồn tại khá lâu đời, nhưng theo các Hacker nhận định thì nó vẫn đạt được hiệu quả cao bởi nhiều người có xu hướng chọn mật khẩu ngắn (8 ký tự hoặc ít hơn), những từ đơn giản, các biến thể mật khẩu dễ dự đoán (như viết hoa một chữ, hay thêm vào một chữ số hoặc teen code).

Để thực hiện tấn công Password bằng cách này, Hacker sẽ xây dựng cho mình một bộ danh sách các chữ có ý nghĩa như: ngày tháng năm sinh, họ và tên, quê quán, tên người yêu, tên con vật mà bạn yêu thích… Hoặc họ sẽ sử dụng một bộ từ điển mật khẩu có sẵn như top 100 nghìn mật khẩu phổ biến, danh sách các mật khẩu đã bị lộ từ trong các cuộc rò rỉ dữ liệu trước đó. Sau đó họ thực hiện việc thử liên tục đăng nhập bằng các chữ có trong từ điển, tất nhiên với sự hỗ trợ của các máy tính cấu hình mạnh thì việc dò đoán này sẽ chỉ diễn ra trong vài chục phút.

Tuy nhiên bạn có thể phòng tránh bằng cách đặt mật khẩu phức tạp có ký tự đặc biệt và bật xác thực 2 bước nha!

Cre: Cookie Hân Hoan
#cookiehanhoan #cookietech #dictionaryattack


Source_#group_voz_4663452077015228_4864644426895991 _like_12_Share_0