Thủ Thuật về Đơn de nghị giám định thương tật 2022

Update: 2022-10-23 07:55:47,Bạn Cần biết về Đơn de nghị giám định thương tật. Bạn trọn vẹn có thể lại phản hồi ở phía dưới để Ad đc tương hỗ.

766

Đơn đề xuất kiến nghị giám định thương tật là một trong những sách vở quan trọng nhằm mục tiêu chứng tỏ tỷ trọng tổn thương của khung hình với cơ quan có thẩm quyền. Sau đây, Chuyên Tư Vấn Luật sẽ phục vụ nhu yếu đến quý bạn đọc mẫu đơn đề xuất kiến nghị giám định thương tật. Thông qua nội dung bài viết tại đây.

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Các trường hợp nên đề xuất kiến nghị giám định thương tật
 • Tai nạn lao động
 • Bị gây thương tích hoặc bị tổn hại khung hình do lỗi của bên thứ ba
 • Mẫu đơn đề xuất kiến nghị giám định thương tật
 • Hướng dẫn viết đơn đề xuất kiến nghị giám định
 • Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn đề xuất kiến nghị
 • Tài liệu đính kèm
 • Đối với những người bị tai nạn đáng tiếc lao động
 • Đối với những người bị thương tật trong vụ án hình sự
 • Thời hạn xử lý và xử lý đơn đề xuất kiến nghị giám định
 • Dịch Vụ TM tư vấn và soạn thảo đơn của luật sư
 • Dịch Vụ TM tư vấn giám định thương tật
 • Soạn thảo đơn đề xuất kiến nghị giám định thương tật

Mẫu đơn đề xuất kiến nghị giám định thương tật

Mục Lục

 • Các trường hợp nên đề xuất kiến nghị giám định thương tật
  • Tai nạn lao động
  • Bị gây thương tích hoặc
   bị tổn hại khung hình do lỗi của bên thứ ba
 • Hướng dẫn viết đơn đề xuất kiến nghị giám định thương tật
  • Mẫu đơn đề xuất kiến nghị giám định thương tật
  • Hướng dẫn viết đơn đề xuất kiến nghị giám định
 • Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn đề xuất kiến nghị
 • Tài liệu đính kèm
  • Đối với những người bị tai nạn đáng tiếc lao động
  • Đối với những người bị thương tật trong vụ án hình sự
 • Thời hạn xử lý và xử lý đơn đề xuất kiến nghị giám định
 • Dịch Vụ TM tư vấn và soạn thảo đơn của luật sư
  • Dịch Vụ TM tư
   vấn giám định thương tật
  • Soạn thảo đơn đề xuất kiến nghị giám định thương tật

Các trường hợp nên đề xuất kiến nghị giám định thương tật

Tai nạn lao động

Khi bị tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp. Người lao động để được giải
quyết quyết sách bảo hiểm tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp theo nguyên tắc đóng, hưởng do nhà nước quy định. Trong hồ sơ đề xuất kiến nghị giám định thương tật
Căn cứ theo Phụ lục 1 Thông tư 56/2017/TT-BYT phải gồm có Đề nghị giám định. 

Vì vậy, người lao động bị tai nạn đáng tiếc lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc trường hợp nên đề xuất kiến nghị giám định tỷ trọng tổn thương khung hình (Căn cứ theo khoản 1 điều 2 Thông tư 56/2017/TT-BYT).

>>> Xem thêm:
Thủ tục bồi thường tai nạn đáng tiếc lao động

Bị gây thương tích hoặc bị tổn hại khung hình do lỗi của bên thứ ba

Khi bị gây thương tích hoặc tổn hại khung hình do lỗi của bên thứ ba. Căn cứ theo quy định tại khoản 4 điều 206 Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm ngoái. Bắt buộc phải trưng cầu giám định
khi cần xác định
: “Tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức khoẻ” 

Việc giám định tỷ trọng tổn thương khung hình (giám định thương tật). Nhằm làm địa thế căn cứ khởi kiện; chứng tỏ hành vi gây thương tích hoặc yêu cầu bồi thường dân sự khi bị gây thương tích hoặc tổn hại khung hình do lỗi của bên thứ ba.

>>> Xem thêm:
Thủ tục kiện đánh người gây thương tích

Các trường hợp nên đề xuất kiến nghị giám định tỷ trọng tổn thương khung hình

Mẫu đơn đề xuất kiến nghị giám định thương tật

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT

(Do:………………………………………)

Kính gửi: Viện khoa học hình sự…………………….Công an tỉnh………………………….

 • Họ tên:………………………………………………….Số CMTND:…………………………….
 • Địa chỉ nơi cư trú:…………………………………………………………………………………..
 • Nghề nghiệp hiện
  nay:……………………………………………………………………………..
 • Thời gian và bệnh tình:…………………………………………………………………………….
 • Đã tiến hành điều trị tại khoa:…………………….Bện viên:………………………………..
 • Thời gian điều trị từ thời gian ngày……tháng…..năm……, ra viện ngày……tháng…… năm……….
 • Phương pháp điều trị:………………………………………………………………………………
 • Nguyên nhân đẫn đến những tổn thương trên là vì:…………………………………….
 • Đề nghị Viện Khoa học hình sự (hoặc TT khoa học hình sự, Công an tỉnh……………… tiến hành giám định
  thương tật phụ vụ hoạt động giải trí và sinh hoạt khởi tố khảo sát về tội danh cố ý gây thương tích theo luật hình sự năm năm ngoái (sửa đổi bổ trợ update năm 2017)

  ……………., ngày ….. tháng …. năm …….

  Người làm đơn
  (ký, ghi rõ họ tên)

  >>> Click tải xuống: Mẫu đơn đề xuất kiến nghị giám đình thương tật

  Hướng dẫn viết đơn đề xuất kiến nghị giám định

  (1) Địa điểm viết đơn và ngày tháng năm viết đơn;

  (2) Ghi nguyên do dẫn đến tổn thương khung hình
  (Ví dụ: Do tai nạn đáng tiếc lao động, bị gây thương tích,..)

  (3) Cơ quan công an khảo sát; Thanh tra Sở Lao động thương binh xã hội (Đối với trường hợp bị tai nạn đáng tiếc lao động)

  (4),(5) Ghi họ tên, địa chỉ thường trú theo thông tin trên Căn cước công dân;

  (6),(7),(8) Ghi theo Hồ sơ bệnh án;

  (9) Trình bày rõ ràng, rõ ràng nguyên nhân hoặc yếu tố dẫn đến việc bị thương tật/thương tích/tai
  nạn,…
  (Thời gian xẩy ra vụ việc, nguyên nhân xẩy ra hoặc ai là người gây thương tích, vì sao gây thương tích,..)

  (10) Người viết đơn phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn đó; Trường hợp người viết đơn là người chưa thành niên, người mất kĩ năng hành vi dân sự, người hạn chế kĩ năng hành vi dân sự, người dân có trở ngại trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ;

  Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn đề xuất kiến nghị

  Căn cứ theo  khoản 1 điều 205 BLTTHS năm ngoái và khoản 2 điều 145 BLTTHS năm ngoái. Những cơ quan có thẩm quyền trên gồm có:

  • Cơ quan khảo sát, Viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;
  • Cơ quan, tổ chức triển khai khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

  Trường
  hợp giám định thương tật do tai nạn đáng tiếc lao động. Căn cứ theo quy định tại
   Điều 24 Luật Thanh tra, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/201:

  • Thanh tra Sở thương binh lao động và xã hội

  Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận

  Tài liệu đính kèm

  Đối với những người bị tai nạn đáng tiếc lao động

  Căn
  cứ theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 56/2017/TT-BYT, khi tiến hành thủ tục giám định, người làm đơn cần mang theo một số trong những sách vở sau:

  • Bản sao công chứng giấy Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực hiện hành;
  • Giấy trình làng do người tiêu dùng lao động cấp (nếu đang chịu sự quản trị và vận hành của người tiêu dùng lao động) 
  • Bản chính/bản sao Giấy chứng tỏ thương
   tích
    do cơ sở y tế nơi cấp cứu (hoặc điều trị) cấp (theo mẫu tại Quyết định số 4096/2001/QĐ-BYT)
  • Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Biên bản khảo sát tai nạn đáng tiếc lao động (theo mẫu tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư liên tịch 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT)
  • Giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án (trường hợp người lao động không điều trị nội trú/ngoại trú thì phải có sách vở về khám, điều trị thương tật phù thích phù hợp với thời
   điểm xẩy ra tai nạn đáng tiếc lao động và tổn thương đề xuất kiến nghị giám định);

  >>> Xem thêm: Thủ tục xử lý và xử lý quyết sách bảo hiểm tai nạn đáng tiếc cho những người dân lao động 

  Đối với những người bị thương tật trong vụ án hình sự

  Theo
  khoản 1 Điều 26 Luật Giám định tư pháp 2012. Hồ sơ của giám định so với những người bị thương tật trong vụ án hình sự gồm:

  • Bản sao công chứng giấy Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực hiện hành;
  • Bản sao sách vở chứng tỏ là đương sự trong vụ án hình sự hoặc là người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của đương sự;
  • Tài liệu, dụng cụ có tương quan (nếu có).

  Thời hạn xử lý và xử lý đơn đề xuất kiến nghị giám định

  Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 207 Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm ngoái. Thời hạn ra quyết định hành động trưng cầu giám định hoặc khước từ đề xuất kiến nghị được quy định như sau:

  • Trong thời hạn 07 ngày Tính từ lúc ngày nhận được văn bản đề xuất kiến nghị, cơ quan tiến hành tố tụng phải xem xét, ra quyết định hành động trưng cầu giám định. Trường hợp khước từ đề xuất kiến nghị thì
   thông tin cho những người dân đã đề xuất kiến nghị giám định biết bằng văn bản và nêu rõ nguyên do. Hết thời hạn này hoặc Tính từ lúc ngày nhận được thông tin từ chối trưng cầu giám định của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thì người đề xuất kiến nghị giám định có quyền tự mình yêu cầu giám định.

  Thời hạn giám định nhằm mục tiêu xác lập Tính chất thương tích, mức độ tổn hại sức mạnh hoặc kĩ năng lao động được quy định tại điểm c khoản 1 điều 208 BLTTHS năm ngoái như sau:

  • Không quá 09 ngày so với trường hợp quy định tại những khoản 2, 4 và 5 Điều 206 của Bộ luật này.

  Dịch Vụ TM tư vấn và soạn thảo đơn của luật sư

  Dịch Vụ TM tư vấn giám định thương tật

  • Tư vấn trình tự, thủ tục giám định thương tật theo quy định pháp lý hiện hành;

  • vấn về yêu cầu bồi thường dân sự trong vụ án hình sự;
  • Tư vấn về hồ sơ hưởng bảo hiểm tai nạn đáng tiếc lao động;
  • Tư vấn về hồ sơ, tài liệu kèm theo khi yêu cầu giám định khi bị gây thương tích, tổn hại khung hình do bên thứ ba gây ra;…

  Soạn thảo đơn đề xuất kiến nghị giám định thương tật

  • Đơn đề xuất kiến nghị giám định thương tật do tai nạn đáng tiếc lao
   động; 
  • Đơn đề xuất kiến nghị giám định thương tật do bị gây thương tích hoặc bị tổn hại khung hình do lỗi của bên thứ ba;
  • Đơn yêu cầu bồi thường dân sự trong vụ án hình sự;
  • Đơn đề xuất kiến nghị xử lý và xử lý hưởng quyết sách tai nạn đáng tiếc lao động;…

  Nếu quý bạn đọc mong ước gửi tài liệu hoặc mong ước tìm Luật sư lao động hoặc Luật sư hình sự vui lòng liên hệ với
  chúng tôi qua những thông tin trên. Luật sư của Chuyên Tư Vấn Luật hy vọng có thể giúp. đỡ được nhiều người với nhiều nhu cầu dịch vụ pháp. lý khác nhau.
  Hotline 1900.63.63.87 hoặc liên hệ về email: để được tư vấn pháp lý. Xin cảm ơn

  Bài viết được tiến hành bởi Lê Minh Phúc – Chuyên Viên
  Pháp Lý

  Lĩnh vực tư vấn: Thừa Kế, Dân Sự, Đất Đai

  Trình độ đào tạo và giảng dạy: Đại học Luật

  Số năm kinh nghiệm tay nghề thực tiễn:
  3 năm

  Tổng số nội dung bài viết: 442 nội dung bài viết

  Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Đơn de nghị giám định thương tật

  Reply
  7
  0
  Chia sẻ

  Review Share Link Cập nhật Đơn de nghị giám định thương tật ?

  – Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Review Đơn de nghị giám định thương tật tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Đơn de nghị giám định thương tật “.

  Hỏi đáp vướng mắc về Đơn de nghị giám định thương tật

  You trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
  #Đơn #nghị #giám #định #thương #tật Đơn de nghị giám định thương tật