Đơn xin nghỉ việc viết tay chi tiết và hoặc nhất 2022

Chia sẻ mẫu đơn xin nghỉ việc chi tiết cho những người đang có dự định xin nghỉ việc vì 1 lý do nào đó như: Không héc tài lòng với công việc, ko đảm bố̉o được cuộc sống, muốn chuyển công việc mới ….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

Hà Nội. Ngày…tháng…năm

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi:

Ban lãnh đạo

Tôi tên là:

Nguyễn văn A

Chức vụ:

Kế toán viên…

. Bộ phận:

Kế toán

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc Tính từ lúc

ngày ….tháng …… năm ……

Lý do:

Do công việc gia đình nên tôi ko thể tiếp tục làm việc tại Công ty được nữa

Tôi đã bàn trả công việc cho:

Kế toán Nguyễn văn B

Bộ phận:

Kế toán

Các công việc được bàn trả:

– Tờ khai thuế từ tháng 1 đến tháng 11/2017

– Hoá đơn đầu ra và hoá đơn đầu vào từ tháng ….

– Sổ sách chứng từ từ tháng … đến ….

……………………….

Tôi cam đoan đã bàn trả công việc lại cho bộ phận có can dự trước Khi nghỉ ngơi việc.

Rất mong Ban Giám đốc coi xét và ưng cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin thật tâm cảm ơn.

Trưởng bộ phận

Người làm đơn

Tải về tại đây:

Xem thêm:

Nguồn Đơn xin nghỉ việc viết tay chi tiết và hoặc nhất 2021-09-04 17:25:00

#Đơn #xin #nghi #viêc #viêt #tay #chi #tiêt #hoặc #nhât