E chào anh chị ạ. Em sinh năm 2k3 hiện e đang theo học ngành kế toán tại một trường tư. Em học gần hết năm nhất rồi và em cảm thấy ngồi trường em học chất lượng đào tạo cũng tạm ổn nhưng vấn đề học phí khá cao. Và em đang có suy nghĩ là chuyển hướng qua học khoá học đào tạo kế toán ngắn hạn thì liệu bằng kế toán đấy đi xin việc có khó không ạ? và nếu mình học khoá học đấy thì cơ hội xin việc làm có bị thu hẹp lại không ạ( chẳng hạn nhiều doanh nghiệp hay một số ngân hàng bào đó có chuyện không…

More