E chào cả nhà. Em làm kế toán cho Công ty về lĩnh vực đào tạo anh ngữ và du học chưa có nhiều kinh nghiệm. Ace chỉ giúp cách hạch toán, thời điểm xuất hóa đơn, cho loại hình này nhé. Tks all.

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq