E dùng HDĐT của VNPT chỗ cột số lượng với cột thành tiền k theo hàng gì cả. E gọi bên đó hỗ trợ mà mãi k đc. Có bác nào biết sửa k ạ.

May be an image of text that says 'HDDT CTY ĐỨC TR... 1&FilterDate=0&FromDate= Tên hàng hóa, dịch vụ (Description) Thép D8 tính Đơn (Unit) 2 lượng (Quantity) 3 Thép D10 Thép D12 5 Thép D14 Thép D16 Thép V50x50 18.818 703 2.186,1 396 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 18.831 19.008 Thép D20x20 308,2 262,5 18.833 18.701 56,5 179 20.600 19.811 Thuể suất GTGT VAT rate): 10% Cộng tiền hàng (Total amount): Tiên thuế GTGT (VAT Tông cộng tiền thanh toán (Total tiền viết bằng chữ (In words) Tám mươi lăm triệu, không trăm mươi nghìn, sáu trăm chín mươi NGƯỜI MUA HÀNG (Buyr) ghi tên)'An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq