Em chào mọi người, cho em hỏi chút, em mới hoạt động ngành golf 3D. Ngành naỳ mới quá, có anh chị nào có kinh nghiệm cho em hỏi nên xuất hóa đơn nội dung và thuế suất bao nhiêu % ạ?
Em tính ghi với nội dung: Dịch vụ golf 3D 18 hố. Đơn vị: game
Như vậy đúng không ạ? Với thuế suất 8%
Em xin cảm ơn.

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq