Em có nộp tờ khai thuế vãng lai ngoại tỉnh 05/ GTGT theo thông tư 80/2020, mặc dù đã đăng kí tờ khai 05/GTGT theo TT 80 cho địa bàn vãng lai chi cục thuế Tiên Du r mà khi nộp tờ khai vẫn báo lỗi: Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng. Em có gửi ảnh kèm theo. Nhà mình ai nộp được tờ khai r hướng dẫn em sửa lỗi với ah!

No photo description available.May be an image of text that says 'Đăng ký hue Tra cứu nghĩa VỤ Khai Thue khai thuể Tra cứu khai Tra CỨU Tra cứu nghia vụk khai theo tháng Tra HỎI ĐÁP thông báo Đăng Đăng ký Quản khai Tài khoan Kẻ khai vâng ai Khai Thue Đăng ý địa bàn văng lai tuyến Nộp khai XML Danh sách tờ khai văng STT Tảifil phi trúc Trình ký THUỂ GIA TĂNG đã đăng ký của Huyện Tiên Du- Chi cục Thue khu vực Tiên Du- Qué Võ Ten khai 05/GTGT TỜ THUỂ GIẢ GIA TĂNG (TT80/2021) Ngừng đăng ký khai Đăng ngừng tờ Quay lại'May be an image of textAn awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq