Em có vấn đề nhờ các anh/chị trong nhóm giải đáp dùm :
1/Tờ khai thuế TNCN Quý 4 năm 2020 bên em phát sinh thuế TNCN của 1 LĐ số tiền là 10 triệu và đã nộp đủ số tiền đó vào NSNN.
2/ Trên tờ khai quyết toán năm em đã kê khai số tiền thuế TNCN 10 tr của LĐ đó vào bảng 5.2 thuế suất toàn phần.
=> Vậy cho em hỏi trên bảng tổng hợp 05QT làm thế nào để thể hiện số tiền bù trừ mình đã nộp .

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4Rq